Blogg: Guide til handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia

Den 1. februar 2020 forlot Storbritannia den Europeiske Union. Før 1. januar 2021 gjaldt status quo på bakgrunn av flere overgangsavtaler inngått mellom EU-landene (Norge inkludert) og Storbritannia.

Nå gjelder ingen slik avtale, Storbritannia er ikke omfattet av EUs fire friheter, og det oppstår flere spørsmål knyttet til grenseoverskridende forhold angjeldende Storbritannia. BDO Global har derfor utarbeidet en guide som gir veiledning for hvordan sentrale problemstillinger skal behandles fra norsk perspektiv, men også andre sentrale europeiske land.

Guiden fokuserer særlig på spørsmål knyttet til flyt av arbeidstakere, herunder arbeidstillatelser og pensjonsspørsmål. I guiden finner du også kontaktinformasjon for partnere og advokater i de respektive land.

BDO Global har derfor utarbeidet en guide som gir veiledning for hvordan sentrale problemstillinger skal behandles fra norsk perspektiv, men også andre sentrale europeiske land. Guiden fokuserer særlig på spørsmål knyttet til flyt av arbeidstakere, herunder arbeidstillatelser og pensjonsspørsmål.

I guiden finner du også kontaktinformasjon for partnere og advokater i de respektive land.

 

Les hele guiden her.