Blogg: HR-nøkkeltall kan bidra til mer effektive beslutninger

Ved å digitalisere alle prosessene i et HRM-system, kan arbeidshverdagen bli enklere for ledere og HR-avdelingen.

HR-nøkkeltall gir en status og oversikt på hvordan det går med virksomheten. Det kan være gjennom lovpålagte nøkkeltall som overtid, sykefravær og likestilling, men også gjennom andre sentrale nøkkeltall som turnover, ansettelsestid og årsverk. Det kan være en tidskrevende og vanskelig prosess for virksomheter og lage denne oversikten. Ofte brukes mye tid på å innhente riktig data, samt på å lage gode rapporter. Det finnes heldigvis gode løsninger som effektiviserer dette arbeidet.

 

Digitalisering av HR

Vi er godt på vei inn i den fjerde industrielle revolusjonen, også omtalt som industri 4.0. Den kjennetegnes av digitaliseringen av virksomhetens produkter og tjenester for å oppnå høyere effektivitet, produktivitet og fleksibilitet. Med andre ord påvirker dette også utviklingen av HR-funksjonen, og hvordan man kan rapportere HR-data til ledelsen mer effektivt. Riktig presentasjon av HR-nøkkeltall hjelper ledelsen med å ta faktabaserte og kvalifiserte avgjørelser. 

Et digitalt HRM-system hjelper bedrifter med å samle og strukturere informasjonen, og sørger for at man har alt tilgjengelig på et sted. Enkelte HRM-systemer har mulighet til å tilpasse et digitalt og visuelt dashbord med de viktigste HR-nøkkeltallene for virksomheten. I et digitalt dashbord får man umiddelbar oversikt, og et tydelig bilde av hvordan det går med virksomheten. Ettersom tallene er oppdaterte til enhver tid, vil virksomheten raskt kunne sette i gang tiltak og endringer. Dette kan for eksempel være aktuelt når bedriften har et høyt sykefravær, eller mye overtid. Rapporter og statistikk kan også brukes til å finne årsaken bak tallene. Er det for eksempel en sammenheng mellom arbeidsbelastningen og sykefraværet i bedriften? 

 

Fra HR-rapportering til HR-analyse

Ved å benytte et HRM-system til HR-rapportering skapes ikke bare effektive arbeidsrutiner, men det danner også grunnlag og mulighet for å bruke ressurser på andre oppgaver, som for eksempel å utarbeide HR-analyser. På denne måten kan HR-avdelingen bli mer strategisk fremfor administrativ.

Men hva innebærer en HR-analyse? HR-nøkkeltall gir oss informasjon på det nåværende tidspunkt, samt historiske data. Disse kan enkelt legges inn i årsberetningen, men det forteller oss likevel ikke bakgrunnen og sannsynligheten for hva som kommer til å skje. Det er her HR har muligheten til å ta steget mot en strategisk rolle, for å skape verdi som er i tråd med virksomhetsstrategien. Ved å analysere HR-nøkkeltallene kan HR få innsikt i hvilke utfordringer virksomheten står overfor, og dermed utarbeide tiltak som kan hjelpe bedriften med å utvikle seg i ønsket retning. Å effektivisere HR-rapportering med et HRM-system kan derfor bidra til at virksomheten blir mer konkurransedyktige. 

Ta kontakt med oss i BDO om du ønsker å høre mer om hvordan et HRM-system kan tilpasses din virksomhet, eller om du har andre behov som er relatert til HR- og personaltjenester.