Blogg: Hva er Robotics og hva er fordelene ved det?

Å la en robot hjelpe deg med tidkrevende, manuelle oppgaver gir solide resultater for bedrifter av alle størrelser. Økt effektivitet, høyere kvalitet, styrket konkurransekraft og mer fornøyde ansatte, er noen av fordelene. 
Robotics eller Robotic Process Automation (RPA) reduserer tiden dine ansatte bruker på repetitive oppgaver, og vil få en naturlig plass i systemporteføljen hos stadig flere bedrifter fremover.
Ved å flytte oppgaver som uthenting av data og analyser til en robot, frigjøres verdifull kapasitet som dine ansatte kan bruke på mer verdiskapende, og morsomme, arbeidsoppgaver. Mange erfarer at avkastningen på et RPA-prosjekt er blant de høyeste avkastningstallene de noensinne har sett for sin virksomhet.
En robottjeneste høres kanskje avansert ut, men også små og mellomstore bedrifter drar nytte av fordelene en robottjeneste gir, ved å frigjøre kapasitet hos sine ansatte. 

Robotics øker din lønnsomhet og gir mer fornøyde ansatte 

Digitalisering handler ikke bare om teknologi. Det handler om å velge de rette løsningene, forbedre prosesser og endre tankesettet til mennesker. RPA-roboter er effektive og har en enorm arbeidskapasitet, noe som kan spare deg for store kostnader på. Samtidig fjernes manuelle arbeidsoppgaver som gir mange bedrifter høy turnover blant de ansatte. 
Med en «Robot as a service»-tjeneste, har dere mulighet til å kjøpe akkurat den robotkapasiteten som trengs for å løse aktuelle oppgaver i deres virksomhet. En robottjeneste kan blant annet legges til på deres eksisterende systemer, uten noen spesifikke systemkrav eller behov for endringer. Dette reduserer investeringsbehovet og driftskostnadene for din virksomhet, og gir deg mulighet for enkelt å dra nytte av alle mulighetene og besparelsene en robotisering innebærer i din virksomhet.   

Hva kan automatiseres? 

Robotisering har den fordelen at den kan benyttes på alle systemer, og spesielt dersom din virksomhet har eldre eller egenutviklede system som ikke kan integreres er robotisering løsningen. 
Sender kundene dine deg bestillinger på e-post, som kundebehandlere deretter må legge inn informasjonen fra i ordresystemet? Dette er noe av det som kan robotiseres. 
Tilrettelegging for døgndrift, ved at roboter for eksempel tar over oppgaver i lønns- og regnskapssystemet som ansatte har forberedt før de går hjem for dagen, kan gi en stor økning i effektivitet og tilvarende reduksjon av kostnader. 
Om dere i dag bruker flere dager på å produsere rapportpakker for virksomheten hver eneste måned, kan det også være en løsning at en robot lager denne over natten. Så kan ansatte sjekke den ferdige rapporten når de kommer på jobb dagen etter. 
Ved å effektivisere rapporteringsprosessene får man et bedre beslutningsunderlag som hjelper dere med å treffe de rette beslutningene raskere.