Blogg: Hvordan tredjepartsuttalelser kan styrke din bedrifts omdømme og beskytte dine kunder

Teknologisk utvikling har skutt fart etter koronapandemien, og mange blir i økende grad avhengige av leverandører som tilbyr digitale tjenester og løsninger. 

Det er viktig for kundene å vite at disse leverandørene kan levere trygge og stabile løsninger. Imidlertid øker risikoen for cyberangrep og andre sikkerhetstrusler, og det er derfor viktigere enn noen gang å ha tillit, innsyn, robusthet og åpenhet rundt digitale løsninger. For å oppnå dette kan leverandører velge å gjennomføre en tredjepartsrevisjon og få bekreftelse på at deres kontroller og prosesser er tilstrekkelige for å redusere risikoen for sikkerhetstrusler.

Hva er en tredjepartsuttalelse?

Tredjepartsuttalelser gir kundene innsikt og trygghet om hvilket arbeid leverandøren har gjort for å redusere risikoområdene. ISAE 3000 og ISAE 3402 er to vanlige standarder for tredjepartsuttalelser. ISAE 3000 er en standard for revisjon av ikke-finansielle opplysninger, mens ISAE 3402 er en standard for revisjon av interne kontroller knyttet til outsourcede tjenester. Begge standardene er utviklet for å sikre at leverandører av digitale løsninger har robuste prosesser på plass for å sikre trygg og stabil levering av tjenester.

Ved å gjennomføre en tredjepartsrevisjon og publisere en uttalelse i henhold til disse standardene, viser leverandørene at de tar ansvar for sikkerhet og pålitelighet i digitale løsninger og er dedikert til å beskytte kundenes data og informasjon. Dette kan bidra til å øke tilliten til leverandøren hos kundene og redusere risikoen for at de blir utsatt for sikkerhetstrusler som kan påvirke deres digitale løsninger.

Leverandørene også dra nytte av merverdien en tredjepartsuttalelse gir. Dette kan inkludere å redusere risikoen for kontraktsbrudd, øke tilgangen til nye markeder som krever slike uttalelser, og forbedre sin posisjon i konkurransen om nye kunder. I tillegg kan en tredjepartsrevisjon bidra til å forbedre prosessene og kontrollene til leverandøren, og dermed øke kvaliteten og effektiviteten i leveransen av digitale løsninger. 

 

Vet du om dine driftsleverandører har fått en uavhengig vurdering av sin internkontroll? 

For kunder av digitale tjenester og løsninger er det viktig å kreve tredjepartsuttalelser fra egne leverandører. Dette bidrar til å sikre trygg og pålitelig leveranse av tjenester, samtidig som det bidrar til økt åpenhet og innsyn rundt sikkerhetsprosesser og kontroller som er på plass. Ved å kreve slike uttalelser, kan du som kunde være sikker på at leverandøren tar sikkerhet og pålitelighet på alvor, og at de har implementert robuste prosesser og kontroller for å sikre dette. Tredjepartsrevisjon er derfor en viktig mekanisme for å sikre at leverandører av digitale løsninger har tilstrekkelige kontroller og prosesser på plass for å redusere risikoen for sikkerhetstrusler.

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere dersom du har spørsmål om tredjepartsuttalelser.

Les også: Sårbarheter i IT-systemer - dette må du huske på


 

Revisjonsstandardene ISAE 3402/3000 regulerer hvordan man kan revidere internkontrollen hos en serviceorganisasjon, og utstede en uttalelse om resultatet av dette arbeidet. Arbeidet inkluderer IT-prosesser og informasjonssikkerhet.