Kunstig intelligens: Hvordan kan du bruke det?

Kunstig intelligens (KI) er et av de mest omtalte og raskest voksende teknologier i vår tid. Det er enighet om at kunstig intelligens vil revolusjonere fremtidens næringsliv. Men tross all informasjonen som er tilgjengelig, er det være vanskelig å vite hvordan vi skal bruke denne teknologien. Hvordan skal du holde deg oppdatert på de siste utviklingene? Hvilke kilder kan du stole på? Og kanskje aller viktigst: Hvor skal du begynne?  
KI-teknologien utvikler seg i et utrolig tempo, og det dukker opp nyheter, løsninger, og innovasjoner nesten hver dag. For eksempel har vi sett hvordan KI har bidratt til store gjennombrudd innen helsevesenet med utviklingen av mer presis diagnostikk og behandlingstilnærminger. I finanssektoren har KI revolusjonert hvordan vi forstår og forvalter risiko, og i rekruttering blir stadig større deler av prosessen gjort ved hjelp av KI. Disse eksemplene viser det enorme potensialet KI har for å transformere sektorer − og virksomheter − ved å tilby smartere, raskere og mer tilpassede løsninger. 
 

Farene ved lynrask utvikling

Det følger med en rekke utfordringer og farer når teknologi utvikler seg raskt. Et av de mest fremtredende problemene er spørsmålet om bias i KI-systemer, hvor forutinntatte data kan føre til skjeve eller diskriminerende resultater. Spørsmålet ble særlig aktuelt da Google lanserte muligheten til å generere bilder i deres KI-verktøy, Gemini. I jakten på å unngå bias og diskriminering, slo dette uheldig ut og skapte en rekke historisk ukorrekte motiv og bilder. Google har innrømmet unøyaktigheter i Gemini som feilaktig fremstilte historiske figurer som USAs grunnleggere og katolske paver med farge, i et mislykket forsøk på å motvirke rasisme-bias. Det er også en økende bekymring rundt personvern og sikkerheten til de dataene som KI-systemer trener på og genererer.  
 

Kunsten å holde seg oppdatert

I den endeløse jungelen av KI-informasjon er det viktig å finne pålitelige kilder. Forskningsartikler fra anerkjente tidsskrifter og universiteter tilbyr nyttig innsikt i de siste fremskrittene. Regjeringen og andre offentlige politiske kilder presenterer strategier og reguleringer rundt KI. Å delta på konferanser, workshops og seminarer gir deg muligheten til å lære av eksperter og møte andre i KI-feltet. Å finne folk med relevant utdanning og praktisk erfaring fra KI-prosjekter kan gi deg uvurderlig innsikt og veiledning. 
 

Len deg på ekspertene

KI er et komplekst felt med omfattende effekter på både næringsliv og samfunn. Til tross for dette, har norske bedriftsledere liten tro på at arbeidshverdagen deres vil endre seg. Det svarer hele 60 prosent av bedriftsledere i en undersøkelse vi gjennomførte tidligere i år. Effektiv og bærekraftig implementering krever bred kompetanse, og manglende ekspertise innenjuss, statistikk, dataanalyse og programmering kan føre til utfordringer:
  • Uten juridisk kompetanse kan KI-systemer utilsiktet bryte personvernregler.
  • Manglende domenekunnskap kan vanskeliggjøre valg av riktige data for KI-modeller, og dermed svekke modellens effektivitet.
  • Uten programmeringskompetanse blir det vanskelig å realisere ambisiøse KI-prosjekter, noe som hindrer innovasjon og fremgang.
  • Manglende statistisk kompetanse gjøre det vanskelig å validere resultatene fra KI-modeller, og dermed skape usikkerhet rundt påliteligheten av beslutninger basert på disse resultatene. 
 

Fem steg for KI-reisen

  1. Start smått: Begynn med små, håndterbare prosjekter for å bygge kompetanse og forståelse for KI. Dette reduserer risikoen og lar deg lære av erfaringene underveis. 
  2. Fokus på kvalitetsdata: Kvaliteten på dataene du trener dine KI-modeller med, er avgjørende for suksessen. Invester i å samle, rense og organisere data på en måte som støtter dine mål. 
  3. Forstå etikken og lovverket: Sørg for at du forstår de etiske implikasjonene og reguleringsmessige kravene knyttet til bruk av KI i din sektor. Dette inkluderer personvern, datasikkerhet og potensiell bias. 
  4. Bygg tverrfaglige team: KI-prosjekter trenger et bredt spekter av ferdigheter. Samle et team med kompetanse innen relevante tekniske fag, samt i juss, etikk, og forretningsutvikling. 
  5. Hold deg oppdatert og nettverk: KI-landskapet endres raskt. Deltakelse i faglige samfunn, webinarer, og konferanser er essensielt for å holde seg oppdatert og bygge nettverk med likesinnede. 

Det er mye å huske på før virksomheten begir seg ut på KI-reisen. Samtidig er mulighetene mange for dem som er modige nok til å utforske. Vær kritisk og bevisst, men også åpen for nye ideer og løsninger.  

Lykke til på KI-reisen! 

Du kan lese mer om BDO og kunstig intelligens her