Blogg: Møt BDO på Arendalsuka 2024

Det er lite som slår politikk, næringsliv og panelsamtaler i Pollen. I år har BDO fem spennende arrangementer på Arendalsuka som tar for seg kunstig intelligens, økonomisk kriminalitet, sikkerhetspolitikk, bærekraftsdilemma og krisetider i bygg og anlegg. 

På alle arrangementene har vi med oss et panel av politikere, kommentatorer og næringslivsledere som vil belyse temaene fra ulike sider, og vi ser frem til debatter med futt i og dilemmaer til frokost.

I tillegg deltar flere av våre talspersoner på andre arrangementer i løpet av uka. Dette er arrangementene: 
 


Hvordan kan næringsliv og myndigheter spille hverandre gode i kampen mot økonomisk kriminalitet? 

Tirsdag 13.8. kl 08.30 – 09.15 Debatt (Symposium)

I mars kom stortingsmeldingen om styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet ut: «Felles verdier, felles ansvar».

I denne debatten vil vi se nærmere på næringslivets rolle i dette arbeidet, og hvilke rammevilkår næringslivet trenger for å oppfylle sin del av det felles ansvar.

Med oss har vi stortingsrepresentantene Mahmoud Farahmand fra Høyre og Kjerstin Wøyen Funderud fra Senterpartiet, og advokat Erling Grimstad. Debatten ledes av BDOs Arnt Olav Laueng Aardal.

Les mer 
 


Dilemma til frokost: Næringslivsledere om de vanskelige bærekraftsvalgene 

Tirsdag 13.8. kl 09.30 – 10.15 Samtale (Symposium)

Det er fullt av dilemmaer og vanskelige valg når næringslivet skal arbeide med bærekraft. Klimatiltak kan gå utover livet i havet, Pride-feiringen i Norge kan skape vanskeligheter for bedriftens ansatte i andre land og produksjon av fornybar energi kan gå utover liv og natur på land. Din bedrift må jobbe med bærekraftstemaene dere kan påvirke mest, men vi når ikke verdens – eller Norges - bærekraftsmål dersom tiltakene deres utligner effekten av andres.

Vi gir fremtredende næringslivsledere dilemma til frokost. Hvilke vurderinger gjør de når de skal ta de umulige valgene? I panelet møter du blant andre Carl Aaby, Administrerende direktør, IKEA Norge, Olivier Girardot, CEO i Hydro Rein, Colin Campbell, Senior Vice President Sustainability i Posten og Bring, Nina Riibe, Administrerende direktør, Econa og Martin Aasen, administrerende direktør i BDO. 

Samtalen ledes av Håvard Utne Øxnevad, som både er dilemmatrener og leder for klima og miljø i BDO.

Les mer
 


Årets Bygg- og anleggsanalyse: Fortsatt krise, eller lysere tider?

Tirsdag 13.8 2024 kl 10.30 – 11.15 Samtale (Symposium)

Bygg og anleggsbransjen har hatt et krevende marked, der oppdragsmengden er krevende samtidig som aktørene blir utfordret på digitalisering og å bli en mer bærekraftig næring. Hvordan ser fremtiden for næringen ut?

I denne paneldebatten går vi gjennom hovedfunnene fra Bygg- og anleggsanalysen.

Les mer 

Sikkerhet vs. åpenhet – vår tilpasning til det geopolitiske uværet

Tirsdag 13.8. kl 12.20 – 13.10 Debatt (Baker Jørgensen)

Bygg Arena Arendal ønsker å invitere til en debatt om sikkerhet vs åpenhet, og vår tilpasning til det geopolitiske uværet. 

Drivende spørsmål vil være:

  • Kan vår sikkerhetstilpasning til det nye geopolitiske uværet få uforutsette negative konsekvenser?
  • Kan sikringstiltakene gå for langt?
  • Vil tilpasningen være basert på balansert og riktig «værvarsling», eller vil den være mer basert på «fear, uncertainty and doubt»?

Panelet består av Ingvild Wetrhus Thorsvik, storingsrepresentant for Venstre og medlem av justiskomiteen, Harald V. Nikolaisen, administrende direktør i Statsbygg, Henrik Syse, filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor II ved Oslo Nye Høyskole, Ole Andreas Engen, professor i samfunnssikkerhet, Universitetet i Stavanger og Anders Calder Haavik-Nilsen, leder Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg.

Debatten ledes av Dagfinn Buset, partner i BDO. 

Les mer
 


CSRD – Konkrete erfaringer så langt

Tirsdag 13.8. kl 16.00 – 17.15 Seminar (Thon Hotel Arendal)

Dette seminaret er for alle som må forholde seg til de nye rapporteringskravene på bærekraft – CSRD, men som ikke vet hvor de skal starte, eller gjerne vil høre andres erfaringer. I del 1 vil vi utfordre politikere til å fortelle hvorfor de mener CSRD er viktig for Norge og betydningen av nye rapporteringskrav for det grønne skiftet. I del 2 vil Bane NOR, BDO og andre selskaper dele sine erfaringer med de nye rapporteringskravene og invitere til samarbeid.

Les mer
 


Hvordan skal AI ta Norge framover?

Onsdag 14.8. kl 16.30 – 17.00 Debatt (DN-teltet)

Vi kan stadig lese at næringslivet må komme i gang, hoppe på toget, og tørre å satse på AI. Men bare 11 prosent av norske bedrifter har investert i AI det siste året. Flere er usikre på hva de kan få igjen i andre enden, og mange mangler både ressurser, kompetanse og kunnskap. Og så sitter vi der da, godt tilbakelent, og lurer på om ikke AI faktisk bare er en hype.

Vi forsøker så godt vi kan å svare på det, vi utveksler erfaringer og ser på muligheter.

Panelet består av Martin Aasen, Administrerende direktør, BDO AS, Linda Hofstad Helleland, Stortingsrepresentant, Høyre, Solveig Vitanza, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Torgeir Waterhouse, Grunnlegger og partner, Otte AS og Tonje Gulbrandsen Jensen, Konsernsjef, Mesta.

Les mer
 
Vi sees i Arendal i august – god sommer!