Blogg: Mindre skatt på firmaturer med mer enn to overnattinger

Mange arbeidsgivere ønsker å påskjønne sine ansatte med turer og andre sosiale tilstelninger, i skattelovgivningen kalt velferdstiltak. Dette er skattefritt for de ansatte, så lenge arbeidsgiver holder seg innenfor grensene for det som kalles for rimelige velferdstiltak. Nå endrer Skattedirektoratet praksis, og det blir mindre skatt på firmaturer med mer enn to overnattinger.

Jobbarrangementer som julebord eller jubileumsfest for runde år i bedriften kan kombineres med kortere opphold på hotell. Opphold med inntil to overnattinger kan du regne som et velferdstiltak som er skattefritt. Er oppholdet lengre, må deltakere betale skatt. Det er uten betydning om oppholdet er lagt til virkedager eller en helg.

Tidligere har det vært slik at turer med mer enn to overnattinger uten faglig opplegg ga skatt på hele reisen – også de to første overnattingene. Det har nå blitt en oppmykning av praksis fra og med 2023 som er tatt inn i Skatte-ABC. Nå er det kun overnattingen(e) utover to netter som skal skattlegges.

De ansatte kan også dekke utgiftene til de ekstra overnattingene selv. Da utløses verken fordelsbeskatning eller arbeidsgiveravgift. Reglene om skattefrie velferdstiltak kan også brukes sammen med reglene om skattefrie gaver i arbeidsforhold, slik at en ekstra overnatting kan gis som skattefri gave til de ansatte innenfor de gjeldende beløpsgrensene.

Skattedirektoratet gjorde endringen fordi de så et behov for å presisere at det var mulig å kombinere velferdstiltak med gave når oppholdet på velferdstiltaket overstiger to dager.

 

Kombinasjon av fag og fornøyelse kan gjøre hele firmaturen skattefri

Det er også mulig å dele opp en tur i en faglig del og en sosial del. Det er ingen endringer av praksis på dette punktet. Dersom en reise består både av velferdstiltak og tjenestereise (fagseminar el.), må hver del av reisen vurderes isolert. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og tjenestereisen er oppfylt, er utgangspunktet at hele turen er skattefri.

En bedrift kan altså sende sine ansatte på tur til et høyfjellshotell som varer fra mandag morgen til fredag kveld. Dersom arbeidsdagene mandag, tirsdag og onsdag består av et fagseminar, og onsdag kveld, torsdag og fredag består av et sosialt arrangement, vil hele turen være skattefri dersom kravene til skattefritak for henholdsvis fagseminaret og velferdstiltaket er oppfylt.

 

Bakgrunn: Skattefritak for rimelige velferdstiltak

Velferdstiltak er ytelser som henvender seg til ansatte og personer som er knyttet til et foretak eller en bedrift. Tiltakene skal øke samhørigheten og tilhørigheten på arbeidsplassen, samt øke trivselen og motivasjonen blant de ansatte. Velferdstiltak kan for eksempel være firmaturer, firmahytter eller julebord.

Velferdstiltak er skattefritt dersom tiltaket gjelder alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, tiltaket er rimelig og ytelsen består av en naturalytelse. Tiltaket må også kunne karakteriseres som et velferdstiltak etter lovens forstand. Dersom vilkårene ikke er oppfylt blir velferdstiltaket skattepliktig for de ansatte.

Det er ikke fastsatt noen grense for hva som anses som rimelig, men ved vurderingen av om velferdstiltaket er rimelig legger man normalt vekt på kostnadene og hva som er normalt i forretningslivet for øvrig for tilsvarende arrangementer, samt verdien av det enkelte velferdstiltak for den ansatte. Ordinære firmaturer en til to ganger i året med to hotellovernattinger er normalt å anses som kvalifiserende velferdstiltak.

Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke virksomheter uten ansatte. Skattefritaket omfatter alle ansatte i bedriften, også deltidsansatte og midlertidig ansatte.

Arbeidsgiveren har i alminnelighet fradragsrett for kostnader til velferdstiltak.