Blogg: Nå kommer Digitoll - Tollvesenet avvikler direktekjøring i mars 2025

Tollvesenet innfører obligatorisk digital opplysnings- og meldeplikt, kalt Digitoll, fra mars 2025.

Dagens ordning med tillatelse til direktekjøring av varer til bestemmelsesstedet og fortolling innen 10 dager etter grensepassering avvikles. 

 

Hva blir nytt? 

Dagens direktekjøringsordning innebærer at ufortollede varer kan fraktes direkte til vareeiers eller mottakers lager i Norge forutsatt at varene fortolles innen 10 dager. Varene må da merkes «ufortollet vare» og må ligge urørt på lageret. Varen skal ikke omsettes videre inntil de er fortollet. 

Den nye ordningen har som hensikt å fjerne tidkrevende og manuelle prosesser ved innførsel av varer til landet. Ved å opplyse om vareimporten før grensepassering, vil  varene kunne håndteres mer effektivt og minske køer hos tollvesenet ved grenseovergangene.  

 

Hvordan fungerer det? 

Digitoll innebærer at nødvendig informasjon om varetransporten skal informeres digitalt til tollvesenet.  På den måten kan Tolletaten behandle og risikovurdere informasjonen før varen din når ankomstgrensen. Hvis alt er i orden, kan varene transporteres direkte videre til varemottakers lager uten å stoppe for ekspedering hos tollvesenet på grensen. 

Dersom tollvesenet ber om mer dokumentasjon, eller om tollplombe må fjernes på kjøretøyet av tollvesenet, vil det likevel medføre kortere tid hos tollvesenet på grensetollstasjonen da målet er reduserte køer inn og ut av tollstedene. I tillegg fjernes krav om fremvisning av papirdokument da all informasjon skal være tilgjengelig digitalt. 

 

Digitoll er allerede i bruk 

Muligheten for Digitoll er allerede åpnet for kjøretøy på vei, og ferger til Oslo, Larvik, Langesund, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Sandefjord. For flyfrakt vil løsningen bli mulig å benytte fra 1. oktober 2023. Digitoll blir åpnet for all transport på sjø og jernbane fra 30. juni 2024. Fra april 2025 vil Digitoll være hovedregelen uavhengig av transportmetode. 

 

API- og programvarevennlig 

Alle som transporterer varer til Norge, vil kunne integrere seg med Tollvesenet sitt API-system ved hjelp av forskjellige systemleverandører. Man kan også benytte egenutviklet programvare.  

 

Selve tolldeklareringen av varene skal meldes inn som før i Tollvesenets elektroniske fortollingssystem Tvinn og NCTS ved transittering. Næringslivet må derfor benytte to systemer: Tvinn/NCTS og Digitoll fra mars 2025 for tollklarering av varer som fraktes til Norge. 

 

Kom i gang med Digitoll allerede nå 

Avviklingen av direktekjøringsordningen kan for mange være ressurskrevende å forholde seg til. BDO har eksperter på området som kan kontaktes om det er spørsmål knyttet til dette.