Blogg: Når får vi svar om den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften?

Vil vi få ny informasjon om den midlertidige arbeidsgiveravgiften når revidert nasjonalbudsjett legges frem i midten av mai?

Regjeringen innførte i 2023 en midlertidig ekstra arbeidsgiveravgift for alle lønninger over 750 000 kroner, en grense som for 2024 ble hevet til 850 000 kroner. Den ekstra arbeidsgiveravgiften er på 5 % og er lik i hele landet. Nå er det usikkerhet knyttet til hvor lenge denne midlertidige avgiften skal gjelde.

Vi har tidligere i tidligere blogger  skrevet om den ekstra arbeidsgiveravgiften som ble innført, og også om når man kan forvente at den skal avvikles. Når vi nå nærmer oss fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 14. mai, er det mange som spekulerer i om vi da vil få noen signaler om når den midlertidige avgiften skal avvikles. Spesielt når regjeringen de siste ukene har lagt frem forslag til langtidsplan for Forsvaret, nasjonal transportplan og flere kostbare planer som skal finansieres. Vil det være rom for å fjerne den midlertidige avgiften, og når vil dette skje?

Regjeringens signaler

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum uttalte i Aftenposten i februar at den ekstra arbeidsgiveravgiften på inntekter over 850 000 kroner skal fjernes helt før valget i 2025. Opposisjonen på Stortinget har utfordret regjeringen på hvilket konkret tidspunkt finansministeren sikter til. Valget 2025 avholdes i september, og spørsmålet blir derfor om den skal fjernes fra 1. januar 2025, før stortingsvalget 2025 eller om den skal gjelde ut 2025 og fjernes fra og med 2026. 

Dette er har vært et tema i Stortingets muntlige spørretime. Her gjentok finansministeren at den ekstra arbeidsgiveravgiften skal fjernes «…senest i løpet av 2025». Når vil vi vite mer? 

Vi forventer ikke at det kommer endelige  avklaringer i revidert statsbudsjett. Neste tidspunkt for avklaringer er dermed ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2025. Når regjeringen legger frem sitt budsjettforslag, vil det fremgå hvilke skatter og avgifter regjeringen ønsker at Stortinget skal vedta for 2025. Mest sannsynlig må derfor landets arbeidsgivere vente til oktober før vi vet noe mer om hvordan arbeidsgiveravgiften blir i 2025 og om den fortsatt vil gjelde for det året.

Selv om regjeringspartiene (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) skal forhandle med Sosialistisk Venstreparti (SV) om revidert nasjonalbudsjett, har SV så langt uttalt at selv om de ikke ønsket denne midlertidige avgiften, vil ikke avvikling være høyt på deres prioriteringsliste i budsjettforhandlinger. Derfor er det heller ikke sannsynlig at det blir noen avklaringer i forbindelse med forhandlingene knyttet til revidert nasjonalbudsjett frem mot sommeren.