Blogg: Skal du leie ut huset, leiligheten, hytta eller bilen?

Dette er reglene du må kunne for å unngå skattesmell. 

Det finnes stadig flere plattformer som legger til rette for at du kan leie ut det du eier når du ikke bruker det selv. Det er fristende å tjene litt ekstra, særlig nå som mange opplever at utgiftene øker. Hvis du kan skattereglene, slipper du å få en overraskelse når selvangivelsen kommer.

Hovedregelen er at en privat utleier skatte 22 prosent av utleieinntekt som regnes som kapitalinntekt, det vil si inntekt som stammer fra eiendeler eller penger. Men her finnes det unntak, og i mange tilfeller kan utleie være skattefritt. Her går vi gjennom skattereglene for ulike typer utleie. 
 

Leie ut boligen for en lengre periode? 

Dersom du vil leie ut deler av boligen din, er det i mange tilfeller skattefritt.  

For at det skal være skattefritt, må leieforholdet vare minst 30 dager sammenhengende.  

I tillegg må du som eier bruke minst halvparten av boligen selv, noe som regnes etter utleieverdi. Om du du leier ut hele huset eller en større del av huset enn halvparten må leieinntekten ikke være høyere enn 20 000 kroner i løpet av ett år. Du kan altså leie ut inntil halvparten av huset uten å måtte betale skatt. Det er mange som leier ut hybler og mindre deler av huset skattefritt.

Dersom du leier ut mer enn halvparten, og inntektene er mer enn 20 000 kroner per år, blir hele utleien skattepliktig. Da må du betale skatt for alle leieinntektene, men kan trekke fra kostnader.  
 

Leie ut boligen for en kortere periode? 

Utleie av bolig eller hytte på Airbnb har blitt populært. Leier du ut boligen din i inntil 30 dager, vil inntekter inntil 10 000 kroner per år være skattefritt. Grensen på 30 dager gjelder per leieforhold. 

Av det du tjener over 10 000 kroner per år, vil 85 prosent være skattepliktig. Ved korttidsleie kan du ikke trekke fra kostnader, men får et fradrag på 15 prosent av leieinntekten som kan dekke vedlikeholdsutgifter og andre utgifter.

Leier man ut for 20 000 kroner, blir regnestykket slik:
 

Totale leieinntekter (brutto): 20 000
Skattefri andel  -10 000
Sjablongfradrag (15 % av 10 000) - 1500
Skattepliktig del:  8500
Skatt (22 %) 1870
Inntekt etter skatt: 18 130


Fribeløpet på 10 000 kroner gjelder per bolig, og må deles mellom eierne dersom flere personer eier boligen sammen.

Merk at skattefri utleie av bolig kun gjelder den faste boligen din. 

 

Leie ut hytta? 

Å leie ut hytta en periode kan være skattefritt.  

For å unngå skatteplikt kan du ikke leie ut hele året, og leieinntektene må ikke overstige 10 000 kroner per år.

Om du leier ut for mer enn 10 000 kroner per år, må du skatte av dette på samme måte som ved korttidsutleie av bolig.

 

Vil du leie ut bil, båt, campingvogn, verktøy eller andre ting? 

Kunne tenke deg å tjene noen kroner på å leie ut bilen når du ikke bruker den selv? Eller har du dyrt verktøy som du gjerne skulle tjent litt på? Utleie av ulike gjenstander er i mange tilfeller skattefritt.

Dersom det du leier ut brukes privat, og leieinntektene er under 10 000 kroner i året, er leieinntektene skattefrie. 

Tjener du mer enn 10 000 kroner per år, må du skatte 22 prosent av hele inntekten.  

Husk at du har mulighet til å kreve fradrag for kostnader knyttet til det du leier ut i forbindelse med utleieperioden, som vedlikehold, forsikring og annonsering. 

 

Merverdiavgift på utleie fra privatpersoner 

Utleie av boligen er i utgangspunktet unntatt merverdiavgift, mens utleie av hytter, ferieleiligheter og fritidseiendommer er avgiftspliktig. 

Som privatperson må du normalt ikke betale merverdiavgift så lenge utleien ikke anses som næringsvirksomhet. Om utleieaktiviteten kan regnes som hobby eller sporadisk virksomhet, og ikke overstiger 50 000 kroner i løpet av tolv måneder, er den derfor ikke avgiftspliktig.

Utleie av bil, båt og andre eiendeler er avgiftspliktig om inntekten er høyere enn 50 000 i løpet av ett år. 

 

Driver du skattemessig virksomhet? 

Vær obs på at utleien vil anses som virksomhet – og beskattes som virksomhetsinntekt – om den:

  • drives for egen regning og risiko 
  • ha et visst omfang 
  • være egnet til å gå med overskudd over tid 
  • ta sikte på en viss varighet 


 
Du må gjøre en konkret vurdering av utleievirksomheten. Ettersom det meste av utleievirksomhet drives for egen regning og risiko og er egnet til å gå med overskudd, er det særlig utleiens omfang og varighet du må vurdere.
 

Vil du lese mer om mva-reglene ved utleie?

Les vår blogg: Unngå mva-smell ved utleie