Blogg: Nedtrapping av kompensasjonsordningen

Regjeringen har varslet en nedtrapping av kompensasjonsordningen som følge av økt aktivitet i næringslivet etter samfunnets gradvise gjenåpning. Kompensasjonsordningen vil vare ut oktober 2021, men med endrede vilkår. Endringene følger opp regjeringens forslag om forlengelse og nedtrapping av ordningen i revidert nasjonalbudsjett for 2021. 

Følgende endringer er varslet for tilskuddsperioden september/oktober 2021: 

1. Krav til høyere omsetningsfall

For tilskuddsperioden september/oktober 2021 vil kun foretak med omsetningsfall på minst 40 % være berettiget til støtte. 

Etter dagens regel stilles det krav til omsetningsfall på minst 30 % for å omfattes av ordningen.

 

2. Endret beregningsformel

For tilskuddsperioden september/oktober 2021 beregnes tilskuddet ved bruk av følgende formel: faste uunngåelige kostnader * omsetningsfallet i prosent – 40 prosentenheter. Justeringsfaktoren i beregningsformelen endres ikke. 

Etter dagens regel beregnes tilskuddet ved å multiplisere de uunngåelige kostnadene med omsetningsfallet i prosent for så å trekke fra 30 prosentpoeng.

Endringene i regelverket forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).