Blogg: Nettbutikken har kommet for å bli – hva nå?

En klar trend i årets Handelsundersøkelse er at mange ser på teknologi og teknologiutvikling som helt sentralt for sin virksomhet. 90 % av de spurte mener at dette er sentralt for den videre utviklingen i selskapet. Videre har andelen av respondenter som har nettbutikk, sammenliknet med tidligere års undersøkelse, hatt kraftig vekst. Majoriteten av respondentene forventer også at omsetningen fra nettbasert salg vil øke i tiden fremover.

Det er ingen tvil om at fokusert på netthandel har økt blant norske retailselskaper. SSB publiserte nylig en rapport som konkluderer med at 4 av 5 nordmenn handlet på nett i 1. kvartal 2021. Det er størst andel i den yngre del av befolkningen, men størst vekst i den eldre del av befolkningen. I aldersgruppen 75 -79 år er det hele 21 % økning i andel som har handlet på nett i 1. kvartal 2021 sammenliknet med fjoråret. For befolkningen samlet er det en vekst på totalt 11 %.

 

Hva skal til for å lykkes med nettsatsningen?

BDO har mange kunder som både har lang erfaring med netthandel, og mange kunder som nylig har startet sin satsning på netthandel. Vår erfaring, basert på dialogen med våre kunder, er at det er helt avgjørende at en har en enhetlig strategi for satsningen. Det kan være forholdsvis enkelt å etablere en nettside tilrettelagt for netthandel, men ekstremt krevende å lykkes med satsningen. Det er mange spørsmål en burde stille seg, slik som:

  • Hvilke varer skal frontes i nettbutikken?
  • Hvordan skal en nå ut til eksisterende og nye kunder? Annonsetjenester på nett, bruk av sosiale medier, netthandelssporing osv.?
  • Hvordan skal logistikken løses? Skal kundene få fraktalternativer, og hva med «hent i butikk»?
  • Er det satt opp integrasjon mellom løsningen for nettbutikk og lagermodul? Kan en kunde oppleve å kjøpe et produkt, og senere få beskjed om at varen er utsolgt?
  • Er det satt opp integrasjon mot regnskapsprogram og fakturamodul?
  • Hvordan skal en løse videreutvikling av tjenesten? En vellykket nettsatsning er ikke en engangsinvestering, det er en kontinuerlig prosess
  • Har en hensyntatt GDPR-reglene?

Dette er bare eksempler på de spørsmålene en burde stille seg ved etablering av nettbutikk. Det er viktig at en har et klart mål med hva en skal oppnå ved å sette opp en nettbutikk. Mange av våre kunder opplever at deler av omsetningen blir flyttet fra fysiske butikker til nettbutikken. Andre opplever at kundene bruker nettbutikken for å undersøke pris og tilbud, og at nettrafikk blir en viktig driver for omsetning i fysiske butikker. Hva skal målet med din nettbutikk være? Og før du går i gang med nettsalg, har du tenkt på hvordan dette påvirker regnskapet?

 

Hvordan behandle omsetning fra nettbutikk i regnskapet?

Netthandel er salg hvor varen eller tjenesten både bestilles og betales ved bruk av en nettløsning tilrettelagt av selgeren. Dette skjer ikke på selgers forretningssted eller ved bruk av selgers automat. 

Netthandel skal som hovedregel dokumenteres med utgående fakturaer til kundene, tilsvarende som vanlig kredittsalg. For svært mange nettbutikker er det også krav om reskontroføring av salgene i kundespesifikasjonen. 

Reglene er de samme uavhengig av betalingsløsning, inkludert betalingsløsninger slik som Stripe, Vipps, PayPal osv. Dette betyr at netthandel normalt ikke kan dokumenteres kun med avtaler, ordrebekreftelser, pakksedler e.l. 

 

Typiske problemstillinger som kan oppstå

Mange av våre kunder bruker et factoringselskap for å kreve inn betaling ved omsetning i nettbutikk. Husk at kredittsalg alltid skal dokumenteres med fakturaer. Det er ikke tilstrekkelig å dokumentere salgsinntektene med omsetningsrapporter fra factoringselskapet. 

Om du har en avtale med et factoringselskap, eller planlegger å inngå et slikt samarbeid, husk å gjennomgå faktureringsrutinene. Vi i BDO har erfart ved flere anledninger at dokumentasjon og bokføring ikke skjer i tråd med bokføringsregelverket. Faktureringsjobben kan settes bort til factoringselskapet, men faktura som oppfyller kravene i bokføringsregelverket må alltid utarbeides og bokføres (herunder reskontroføring når det er krav om det).

I tillegg er det viktig å huske på at inntektsføring av varesalg først skal skje når risiko og kontroll blir overført til kjøper. For vanlig butikksalg skjer dette som regel med en gang, mens det for netthandel ofte vil være leveringstid på varene. 

Vi ønsker deg lykke til med videreutviklingen av nettbutikken, eller ny satsning på netthandel!

Her kan du lese hele Handelsundersøkelsen 2021.