Blogg: Ny avdragsordning for betaling av utsatt skatt

Hvis du opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan du søke om utsatt betaling for de fleste skatte- og avgiftskrav. Dette gjelder både for næringsdrivende, selskaper og privatpersoner. Ordningen er nå forlenget til 30.juni 2021. 

I vårt blogginnlegg 17. november 2020 skrev vi om den nye kompensasjonsordningen, samt at muligheten om å få utsatt tilbakebetaling av utsatt skatte- og avgiftskrav ble satt til 1. april. Det er nå vedtatt en ny ordning som innebærer at tilbakebetaling av utsatte skatt- og avgiftskrav forlenges til 30. juni 2021. Avdragsordningen, som skulle ha startet opp den fra 1. april 2021, forskyves til juli – desember 2021, og første avdragsordning blir dermed 30. juli 2021.

 

Hva er nytt?

Det er kun de skatte- og avgiftskrav som er gitt utsettelse frem til 30. juni som vil omfattes av avdragsordningen. For krav som har fått innvilget en utsettelse til 28. februar vil forlengelsen utsettes automatisk til 30. juni 2021. Det er dermed ikke nødvendig å søke på nytt for disse kravene. Dersom det er søkt om utsettelse til en tidligere dato enn 28. februar 2021 må det søkes om forlenget utsettelse for å bli omfattet av avdragsordningen.

Avdragsordningen innebærer at den utsatte skatten/avgiften betales tilbake i seks fradrag. Første avdrag blir 30. juli 2021. De påfølgende avdragsdatoene fastsettes av skatteetaten på et senere tidspunkt.

 

Vilkår for å få innvilget tilbakebetalingsutsettelse

Hovedvilkåret for å få tilbakebetalingsutsettelse er at man må være midlertidig ute av stand til å betale kravene som følge av koronasituasjonen. For næringsdrivende og selskaper gjelder ytterligere tre vilkår for å få betalingsutsettelse.

Disse er:

  • At det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd).
  • At alle pliktige meldinger med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til søknadstidspunktet er levert.
  • At det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk.

Vilkårene er oppstilt slik at det er årsakssammenheng mellom likviditetsproblemene og pandemien. Vilkårene medfører at avdragsordningen om betalingsutsettelse i størst mulig grad er forbeholdt virksomheter som var levedyktige før pandemien.

For privatpersoner og enkeltpersonsforetak er det oppstilt særlige vilkår for betalingsutsettelse.

 

Fordelene med avdragsordningen

Avdragsordningen er et tilbud til selskaper som ved utløpet av betalingsutsettelsen fortsatt har problemer med å betale tilbake kravet. Ved at de utsatte skatt- og avgiftskravene kan betales tilbake i månedlige avdrag, demper man den negative likviditetseffekten i selskapene i påvente av ny kompensasjonsordning. På den måten hjelper man selskaper som ellers var levedyktige før virusutbruddet til å holde seg likvide gjennom pandemien.

 

Det påløper forsinkelsesrenter ved betalingsutsettelsen

Betalingsutsettelsen innebærer at forsinkelsesrenter på 8 % vil løpe i utsettelsesperioden. Det anbefales at selskaper som er i stand til å betale tilbake skatt- og avgiftskravene bør gjøre det. På den måten unngår man at det påløper ytterligere renter. Du kan også betale tilbake kravet tidligere enn det som følger av avdragsordningen, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg. Merk at kravet ikke vil bli innkrevd av skatteetaten i løpet av avdragsperioden og at skatteetaten kan motregne eventuelle betalinger i avdragsperioden.

 

Ingen klagerett

Det er ikke mulig å klage på avgjørelser knyttet til avdragsordningen. Hvis man betaler et avdrag for sent er altså mulighetene til å gi forklaringer svært begrenset.

 

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss eller ditt lokale BDO-kontor. Her er oversikten over våre 74 kontorer i Norge.