Blogg: Ny handelsavtale gir store muligheter for norsk eksport til India

EFTA-landene og Norge har inngått en handelsavtale med India som vil redusere toll på varer. Det gir store muligheter for norsk eksport, blant annet innen sjømat. 
EFTA-landene er enige med India om en handelsavtale som ble signert 10. mars 2024. Avtalen vil gi reduserte tollsatser over en femårsperiode. Norske eksportører får store muligheter for å øke markedene i India. India er verdens femte største økonomi med 1,4 milliarder innbyggere. Statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt at dette kan bli en av de viktigste handelsavtalene Norge noen gang har inngått, etter EØS-avtalen. 

De øvrige landene i EFTA er Liechtenstein, Sveits og Island. 

Et eget kontor vil etter hvert etableres av India for å hjelpe norske bedrifter i å operere i det indiske markedet. 

Avtalene forventes å tre i kraft fra 2025. 
 

Tollreduksjon på varer fra Norge til India 

I dag er det høye tollbarrierer på handel med India på opptil 40 prosent på enkelte varer. Den nye avtalen vil kunne redusere tollsatsen for de fleste varene og helt ned til null for enkelte varer over en femårsperiode. 

Eksport av norsk sjømat til India oppkreves per i dag med importtoll på 33 prosent. I løpet av en femårsperiode fra avtalen trer i kraft vil tollbeløpet kunne reduseres til null. Dette vil bety mye for norsk sjømateksport. 

Handelen med India har økt kraftig de siste årene. Det forventes at handelen fortsatt vil øke kraftig fremover, siden den nye handelsavtalen legger forholdene bedre til rette for norske eksportbedrifter. 

I dag eksporteres det hovedsakelig oljeprodukter, nikkel, kunstgjødsel, stål og aluminium fra Norge til India. Den nye handelsavtalen vil legge til rette for at også andre norske varer kan være konkurransedyktige for eksport til nye markeder i India. 
 

Tollreduksjon på varer fra India til Norge 

Det er allerede i dag muligheter for tollreduksjon eller tollfritak for import av tollbelagte varer fra India til Norge med GSP-systemet (Generalized System of Preferences) som gjelder for utviklingsland. I motsetning til frihandelsavtalene, er GSP-ordningen ensidig. Det innebærer at norske eksportører ikke kan oppnå tollreduksjon ved eksport til et GSP-land.  

GSP-systemet gjelder i dag for ca. 90 utviklingsland der ca. 35 av utviklingslandene er betegnet som Minst Utviklede Land (MUL) og som oppnår bedre betingelser for tollreduksjon til Norge enn de andre GSP-landene. 

Det er kun matvarer og tekstiler/klær som er tollbelagt ved import til Norge. 

India er per i dag ansett som et ordinært GSP-land og har derfor allerede per i dag tollreduksjon på tollbelagte varer inn til Norge som produseres i India. For eksempel er tekstiler og klær hovedsakelig tollbelagt med en ordinær tollsats på 10,7 prosent inn til Norge. Klær/tekstiler vil kunne få redusert tollsatsen til null hvis det fremlegges gyldig opprinnelsesdokumentasjon på indisk opprinnelse. 
 

Muligheter for utvidelse av eksport for norske bedrifter til India 

Vi vil anbefale norske eksportører til å se nærmere på frihandelsavtalen med India for å se på mulighetene for opprettelse av nye handelsforbindelser. Avtalen vil gi muligheter for utvidelser for eksport av varer til nye markeder i India.  

Les mer om avtalen på EFTAs hjemmesider

Du finner informasjon om BDOs tjenester innen toll og avgift her.