Blogg: Ny som leder? 5 tips for å mestre rollen

Som nybakt leder er det mye du skal være bevisst på. Du skal være en motiverende og trygg kilde for de ansatte, og en fasilitator for at de kan bruke sin kompetanse på hensiktsmessig vis.

I denne artikkelen beskriver vi fem områder du bør vie ekstra oppmerksomhet til:
 

1. Kommuniser forventninger tydelig

God kommunikasjon er avgjørende for at dine ansatte vil trives på arbeidsplassen. Ansatte har et behov for tydelige retningslinjer for hva de skal oppnå. Vær derfor tydelig på hva du forventer av avdelingen og den enkelte ansatte. Samtidig må du vise at du selv er mottakelig for tilbakemeldinger. Vær søkende i hva dine ansatte forventer av deg som leder i retur.

Det er viktig å kunne lytte til medarbeidernes behov og synspunkter, samt klart og tydelig formidle dine – og selskapets – forventninger og mål.

 

2. Deleger ansvar

Som leder må du lære deg å delegere oppgaver innad i avdelingen. Å stole på at medarbeiderne kan utføre oppgaver vil ikke bare avlaste deg som leder, men også gi medarbeiderne mulighet til å bygge kompetanse og utvikle seg. Å delegere oppgaver må ikke forveksles med å frasi seg ansvar.

Som leder er det til syvende og sist ditt ansvar at avdelingen leverer resultat. Veien til mål nås best gjennom samarbeid. 

 

3. Forstå hva som inspirerer og motiverer ditt team

En god leder inspirerer og motiverer sitt team. Still deg selv spørsmålet «Hvorfor skal de følge meg?»

Vær tydelig på hva din avdeling kan oppnå ved å følge din og virksomhetens visjon. Tør å gi anerkjennelse og oppmuntre til personlig og profesjonell vekst. Vis de ansatte at de er verdsatt og at arbeidet de legger ned utgjør en forskjell. En sunn tilbakemeldingskultur kan øke produktiviteten og trivselen blant ansatte.

 

4. Tydelig og rettferdig konflikthåndtering

Som leder kan du møte konflikter innad i teamet. Evnen til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte og finne løsninger er viktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. En leder vil før eller siden befinne seg i en posisjon der de er nødt til å skjære gjennom. Det vil for mange kjennes ubehagelig, men husk at det er ditt ansvar å holde ansatte motiverte på målet som skal nås.

Er en konflikt fastlåst må du være tydelig på at alle parter skal få bli hørt, men til syvende og sist er det forventet at det er du som tar den endelige avgjørelsen.

 

5. Sikre egen kompetanse og utvikling som leder

Det viktig å kontinuerlig utvikle seg som leder. Dette kan gjøres gjennom opplæring, mentorordninger eller deling av erfaringer med andre erfarne ledere. Vær søkende både internt i selskapet og eksternt. Følg lederspirer eller erfarne ledere på LinkedIn og inviter dem på en kaffeprat. Iblant er det ensomt å være en leder, og noen problemstillinger lar seg ikke diskutere med avdelingen. Da er det godt med en utenforstående som har stått i det samme som du gjør.

 

Utfordringer du vil møte – og hvordan håndtere dem

En lederrolle byr på mange spennende utfordringer, noen større enn andre. Det er lett å føle på ansvaret og fryktes for å mislykkes. Dette er noen vanlige problemstillinger:

Overgangen fra kollega til leder bør ikke undervurderes. Det er en stor omveltning for deg, men også for dine  kollegaer. Vær åpen og ærlig med avdelingen din når du trer inn som leder. Du skal fortsatt være deg selv, samtidig må du være innstilt på å oppleve at dine ansatte har en annen tilnærming til deg enn tidligere. Kall inn til samtaler med hver enkelt og ta en åpen og ærlig samtale rundt den nye hverdagen. Husk at det kan være noen i avdelingen som føler seg forbigått i «lederkampen». Ikke se på det som negativt at du har ambisiøse ansatte.

Manglende erfaring: En ny leder kan møte utfordringer på grunn av manglende erfaring med å håndtere lederansvar og beslutninger. Da er det viktig å huske på at en lederrolle er noe du vil vokse inn i med tiden. Ikke gjør feilen med å tro at du skal sitte med alle svarene. Dine ansatte er ditt viktigste redskap for at avdelingen lykkes. Da må du tørre å søke råd og bistand fra dem.

Forventningspress: Det kan være høye forventninger til en ny leder, både fra overordnede og medarbeidere. De er spente på hvilke grep du skal ta for å bedre resultat, øke ansattilfredsheten eller skape mer blest rundt selskapet. Heldigvis er det ofte slik at den som forventer mest av deg, er deg selv. Skriv ned forventningene omgivelsene har til deg, og lag konkrete målsetninger. Det kan gjøre det enklere å komme i gang og vite hva du skal ta tak i.

Lykke til i lederrollen!