Blogg: Nye økonomiske tiltak i forbindelse med korona-pandemien

Regjeringen kom i går med nye innstramminger som rammer næringslivet hardt. For å bøte på de negative økonomiske virkningene av tiltakene, settes det i verk nye ordninger for å kompensere bedrifter som blir lidende av de nye tiltakene. Under følger en oversikt over de økonomiske tiltakene som regjeringen innfører. 

 

Den generelle kompensasjonsordningen forlenges

Som tidligere varslet forlenges den generelle kompensasjonsordningen som opprinnelig utløp i 31. oktober 2021. I tillegg gjøres visse endringer i vilkårene. 

Kompensasjonsordningen forlenges til å også omfatte november – desember 2021. For perioden november-desember lempes kravet til omsetningsfall fra 40 prosent til 30 prosent. Samtidig reduseres det maksimale støttebeløpet som hvert selskap/konsern kan motta fra 20 millioner til 15 millioner for tilsvarende periode. 

Videre er det varslet begrensninger på muligheten til å utdele utbytte for de virksomhetene som mottar støtte. Næringsministeren varslet at det vil bli krav om tilbakebetaling dersom man mottar tilskudd for november og desember og går med overskudd året under ett. 

Detaljene i kompensasjonsordningen gjenstår å bli nærmere avklart og vil bli utformet sammen med ny lønnsstøtteordning. Regjeringen har varslet at den generelle kompensasjonsordningen kan bli forlenget utover 2021. 

 

Andre øvrige ordninger som gjeninnføres/videreføres

 • Den kommunale kompensasjonsordningen
  • Den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheten utvides med 1 milliard kroner. 
 • Lånegarantiordningen
  • Garantiordningen hvor staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som ble etablert i mars 2020 i akutt likviditetsmangel, gjeninnføres. 
 • Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer
  • Regjeringen gjeninnfører støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
 • Flypassasjeravgiften
  • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022. 
 • Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • Forlenges ut februar 2022.
 • Kompensasjon og stimulering for kultursektoren
  • Kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges
  • Stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres og vil gjelde i perioden 8. desember 2021 – 31. mars 2022. 

BDO kommer tilbake med oppdatert artikkel om ordningene når detaljene er endelig avklart.