Blogg: Oslo kommune åpner for at utbygger kan kreve tilbake mva

Oslo kommune vedtok i juni 2023 retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette er gode nyheter for utbyggere i Oslo kommune da det legger til rette for at utbygger kan få dekket deler av sine mva-kostnader.

Tidligere har ikke private utbyggere i Oslo fått dekket mva-kostanden de har hatt i forbindelse med oppføring av infrastruktur for kommunen. I juni 2023 ble det vedtatt av bystyret at utbygger nå kan kreve 70 prosent av mva-kostanden tilbake fra kommunen. De resterende 30 prosent beholder kommunen selv. 

De nye retningslinjene gjelder ikke bare for overtakelser fremover i tid. Det åpnes også for at det kan inngås avtaler for igangsatte og fullførte infrastrukturtiltak. 

Hvem kan få dekket mva-kostnader?

Private utbyggere med tiltak som er omfattet av utbyggingsavtaler vedtatt av bystyret fra og med 12. november 2014 kan kreve mva-kostnaden dekket. For tiltak som ikke er omfattet av utbyggingsavtaler, kan utbygger kreve at Oslo kommune inngår justeringsavtaler for tiltak som er ferdigstilt i løpet av de siste tre årene regnet fra bystyrets vedtak (21. juni 2023.)

Vi oppfordrer private utbyggere til å gå i dialog med kommunen for å inngå justeringsavtaler. På den måten vil du som privat utbygger kunne redusere dine kostnader. 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker bistand med dette eller andre avgiftsspørsmål.

Les også:

Hvordan unngå at mva på offentlig infrastruktur blir en kostnad?