Blogg: Overføring av ferie til neste år

Har du ansatte som ikke har avviklet alle feriedagene for 2021? Kan feriedager som tilhører 2021 overføres til 2022? 

Vi nærmer oss 2022 og før vi går inn i det nye året er det viktig at du som arbeidsgiver følger opp at alle ansatte avvikler alle feriedagene for 2021. Dersom du likevel har ansatte som står igjen med ubrukte feriedager ved årets slutt gir vi deg her råd om hvordan dette skal løses. 

 

Lovfestet ferie

Den lovfestede ferien gir oss 4 uker + 1 dag ferie hvert ferieår. Hovedregelen er at alle disse feriedagene skal avvikles som ferie/fritid innen årets slutt. Det betyr at feriedagene ikke kan utbetales som lønn. Ferieloven gir imidlertid arbeidsgiver og arbeidstaker muligheten til å avtale at inntil 12 virkedager, altså 2 uker ferie, kan overføres til neste ferieår. Ved overføring av feriedager kreves det enighet og en skriftlig avtale mellom den ansatte og arbeidsgiver. Det er viktig at arbeidsgiver følger opp at alle ansatt avvikler ferien i løpet av ferieåret.

Arbeidsgiver kan som hovedregel pålegge den ansatte å avvikle alle feriedagene før året er over.

Den ekstra uken ferie for ansatte over 60 år følger samme regler som den ordinære ferien på 4 uker + 1 dag. 

 

Sykdom 

Dersom den ansatte ikke har hatt muligheten til å avvikle full ferie på grunn av sykdom, skal alle feriedagene som ikke er avviklet ved årsskifte overføres til neste år. Dette gjelder selv om antall feriedager til gode er mer enn 2 uker. Det er ikke tillatt å slette feriedagene og erstatte disse med en økonomisk kompensasjon. 

Det betyr at eksempelvis en ansatt som har vært syk store deler av 2021 og derfor ikke har hatt muligheten til å avvikle ferie i løpet av året, skal overføre alle 4 ukene + 1 dag ferie til 2022. 

Merk at ved overføring av feriedager, skal som hovedregel også feriepengene overføres til neste år. Dersom feriepengene har blitt utbetalt i sin helhet i eksempelvis juni vil det naturlig nok ikke være mulig å overføre feriepengene til neste år. Dersom hele eller deler av feriepengene overføres til nytt ferieår, er det viktig å huske på at trekkfritaket på feriepengene oppheves og at det derfor skal beregnes forskuddstrekk av beløpet ved utbetaling i det nye året. 

 

Foreldrepermisjon 

Dersom den ansatte ikke har hatt muligheten til å avvikle full ferie på grunn av foreldrepermisjon gjelder samme regler som ved sykdom. Ubrukte feriedager skal overføres til neste år, da det heller ikke i denne sammenhengen er tillatt å utbetale feriedagene som lønn i stedet for å overføre dem til nytt ferieår. Det er også samme regler for håndteringen av eventuelle feriepenger som ikke er utbetalt for 2021 og som dermed skal overføres sammen med feriedagene til 2022. 

 

Avtalefestet ferie

Mange virksomheter gir de ansatte 5 uker ferie. Det betyr 4 dager ekstra ferie i tillegg til den lovbestemte ferien på 4 uker + 1 dag. 

Det er viktig å skille den lovbestemte ferien fra den avtalefestede, da arbeidsgiver har større spillerom for hvordan de avtalefestede dagene skal håndteres. Det er avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer den ekstra ferien. Dersom avtalen tillater det, kan derfor de 4 dagene i tillegg til de 12 virkedagene lovfestet ferie, overføres til neste år. Den avtalefestede ferien kan også utbetales som lønn, dersom avtalen ikke setter noen begrensninger for det.