Blogg: Reduksjon av oppbevaringsplikten for tolldokumenter

Oppbevaring av tolldokumenter har inntil nå vært 10 år som har vært kravet i samsvar med tolloven. Fra 1. februar 2021 reduseres oppbevaringsplikten til fem år for å harmonisere med bokføringsloven.

Bilde av bildekk

Krav til oppbevaring av tolldokumenter har inntil nå vært 10 år. Fra 1. februar 2021 reduseres oppbevaringsplikten til fem år for å harmonisere med bokføringsloven.

Dette vil gi oppbevaringsregler som er enklere å håndtere for næringslivet.

Endringen innebærer at import- og utførselsdeklarasjoner med tilhørende grunnlagsdokumenter nå bare skal oppbevares i fem år tilsvarende andre regnskapsdokumenter.

Tolldeklarasjonene med grunnlagsdokumenter skal oppbevares i fem år fra utgangen av det året deklarasjonen ble mottatt av tollmyndighetene. Import og utførsels-deklarasjoner med grunnlagsdokumenter som deklareres i 2021 skal derfor oppbevares til og med 31. desember 2026. 

Reduksjonen til 5 års oppbevaringsplikt gjelder også tolldeklarasjoner med grunnlagsdokumenter som er tolldeklarert før 1. februar 2021. Dette innebærer at tolldeklarasjoner med grunnlagsdokumenter før 1. januar 2016 ikke lenger er oppbevaringspliktige. 

Du kan lese mer om toll og særavgifter og hvordan vi kan bistå her.