Blogg: Skole og barnehagestart: Hva har foresatte krav på fra arbeidsgiver?

Høstens vakreste eventyr er straks her. Spente førsteklassinger er klare for sin første skoledag, og foreldrene har selvfølgelig lyst til å være med. Men får de fri fra jobb?

For barn som skal starte i - eller bytte avdeling i - barnehagen, vil overgangen også være stor. Kanskje er foresatte ønsket på tilvenning, og ofte oppfordres det til kortere dager i starten. 

 

Har de ansatte krav på fri, og er det med eller uten lønn?

Så hva har de foresatte krav på av tilrettelegging fra arbeidsgiver, med eller uten lønn?

Det korte svaret er: ingenting, faktisk. Det overrasker nok mange, både ledere og ansatte. Men den enkle sannheten er at det ikke er en lovfestet rett til fri hverken med eller uten lønn for å være med skolestarteren eller barnehagestarteren.

 

Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler, deretter bedriftens policy

Lovfestet rett til permisjon er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 12, og følge til skole eller i barnehage er ikke nevnt her.

Det kan være at bedriften er omfattet av en tariffavtale, som gir de ansatte rettigheter i forbindelse med skole og barnehagestart. Det som ikke står i arbeidsmiljøloven eller i en tariffavtale, er opp til den enkelte bedrift å lage en policy på.

Vår erfaring er at dette er uklart for mange. I vår arbeidshverdag som HR-konsulenter bistår vi bedrifter i utforming av personalhåndbøker eller som rådgivere når virksomheter lurer på hvilken praksis de bør ha, hva som er «vanlig».

 

Leder, ha en god policy!

Husk at de ansatte skal trives i jobben sin, og du som leder ønsker trolig at de skal bli værende hos deg. Å ikke gi de ansatte rom for å bli med barna ved slike anledninger, er ikke min anbefaling.
    
Om din bedrift ikke har en policy, er faren at du som leder håndterer dette på skjønn hver gang en ansatt spør, og kan ende opp med ulik praksis. Tidkrevende er det også.

Vi anbefaler utforme en personalhåndbok, hvor alle policyer nedfelles. Da er du sikker på at alt er tydelig for de ansatte, det er enklere for deg som leder, og alle blir behandlet likt. 

Hva som blir riktig for dere er opp til dere å avgjøre, det er mange måter å løse det på. Når det gjelder skolestartere, er det ofte nok med en halv dag til en dag fri. Barnehagetilvenning derimot er noe mer omfattende, og foregår gjerne over flere dager. Har barnet to foreldre kan de dele på å være med, og belastningen for deres respektive arbeidsgivere deles dermed også.

Kanskje den ene foresatte får en dag av sin arbeidsgiver, og den andre får en dag av sin, og så får en fri uten lønn den tredje? Eller får arbeidstaker en dag med lønn og så mye vedkommende trenger uten lønn?

Vi i BDO bistår deg gjerne med utforming og utvikling av din HR-policy.

 

BDO HR bistår med personalhåndbøker og utforming av policyer

BDO er forhandlere av et HRM-system og digitale håndbøker som kan enkelt kan tilpasses din bedrift og dine behov. Les mer om systemene her.
 

Hold deg faglig oppdatert og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Please fill out the following form to access the download.