Blogg: Slik kan du benytte KI i CRM-systemer

Kunstig intelligens (KI) og CRM-systemer er blitt hjørnesteiner i moderne forretningsdrift. Fra å forbedre salg og kundeservice til å optimalisere markedsføring, har det dynamiske samspillet mellom teknologi og kundeinteraksjon endret måten bedrifter driver virksomhet på.

I denne artikkelen skal vi utforske hvordan KI og CRM-systemer fungerer sammen, og hvordan KIkan benyttes til å forbedre kundeopplevelsen. Vi er fortsatt i stadiet hvor det å ta i bruk KI i CRM-systemet kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i markedet. Imidlertid kan det snart være en risiko for at dere blir hengende etter konkurrentene dersom bedriften din ikke omfavner den nye teknologien.  

Forbedre kundeopplevelsen med KI

I mange tilfeller vil menneskelig interaksjon fremdeles være den viktigste faktoren for hvorfor en kunde velger akkurat din virksomhet. Derfor gjelder det å kartlegge hvilke områder KI kan benyttes for å forbedre og ikke forringe kundeopplevelsen. 

Automatisering av oppgaver

KI-verktøy i CRM-systemet kan automatisere rutineoppgaver som dataregistrering, oppfølging og kundekommunikasjon, og dermed frigjøre tid til mer verdifulle oppgaver. KI kan for eksempel skape e-postsvar eller sørge for at du vet hvilke prospekter du burde fokusere på ved bruk av et poengsystem. I tillegg kan KI automatisere oppfølgingsprosessen ved å sende påminnelser til ansatte om viktige oppgaver, møter eller tidsfrister knyttet til kundeinteraksjoner. 

Chatbots og virtuelle assistenter 

Chatbots og virtuelle assistenter kan håndtere rutinemessige forespørsler og gi sanntidsstøtte både internt og eksternt i organisasjonen. Chatbots kan eksempelvis bidra til å redusere responstiden ved kundehenvendelser og løse saker raskere. Enten det gjelder å svare på vanlige spørsmål, gi produktinformasjon eller feilsøke problemer, sørger chatbots for tilgjengelighet døgnet rundt og øyeblikkelig hjelp. 

Prediktiv analyse 

KI kan også utnytte store mengder historisk data til å identifisere mønstre og trender, og forutsi kundeatferd og preferanser. For eksempel kan KI forutsi når en kunde sannsynligvis vil foreta et nytt kjøp eller hva slags produkter eller tjenester de vil være interessert i, slik at du kan benytte denne innsikten i salgsarbeidet. 

Kundesegmentering målrettet markedsføring 

KIs inntreden i CRM-systemet kan være en kraftig ressurs for å segmentere kunder basert på atferd, demografi og interesser. Dermed kan du enklere drive mer målrettet markedsføring ved å tilpasse kampanjer, tilbud og andre meldinger til hvert enkelt kundesegment. Eksempelvis kan du bruke personaliserte e-postkampanjer som tar hensyn til kundens tidligere kjøpshistorikk eller nettatferd. Dere kan også tilpasse produktanbefalinger på nettsiden basert på kundens demografiske profil eller tidligere interesser.

Økt datakvalitet og innsikt

KI spiller en stadig viktigere rolle i å forbedre datakvaliteten i CRM-systemer ved å tilby avanserte verktøy og metoder for rensing og oppdatering av kundedata. KI-teknologi som maskinlæring og automatisert dataanalyse kan identifisere og korrigere feil, fjerne duplikater og utfylle manglende informasjon i kundedatabasen. KI kan også brukes til å tolke og standardisere ustrukturerte data som kommentarer eller notater i et CRM-system, slik at man bedre kan forstå innholdet og handle deretter. 

Etiske hensyn og personvern

Det er vanskelig å snakke om KI uten å nevne etiske hensyn og personvern, da KI i CRM-systemet også bringer nye utfordringer og risikoer på banen. En slik risiko kan være diskriminerende resultater fra prediktiv analyse, eller at man ikke etterlever kundens samtykkepreferanser.  Potensielle risikoer knyttet til KI i CRM bør derfor ligge langt fremme i bevisstheten når man tar i bruk KI for å forbedre kundeopplevelsen.  

Ser vi fremover er det uansett ingen tvil om at KI i CRM-systemet vil drive innovasjon og transformasjon i måten bedrifter samhandler med kundene på, og bidra til å skape mer personlige, engasjerende og verdifulle kundeopplevelser.

Noen tips for å komme i gang med KI i CRM-systemet: 
  • Sjekk ut hvilke muligheter som finnes for å ta i bruk KI i ditt spesifikke CRM-system
  • Kartlegg hvilke områder i kundeprosessen hvor dere kan ta ut gevinster av KI, uten at det forringer den gode kundeopplevelsen eller går på bekostning av etiske hensyn og personvern
  • Legg en plan for trinnvis implementering av KI-verktøy i CRM-systemet