Blogg: Slik kan du bruke SAF-T-filer for å forenkle bærekraftsrapporteringen

Bærekraftsrapportering er en viktig måte for bedrifter å synliggjøre sin innvirkning på samfunn og miljø og hvordan den bærekraftige omstillingen kan føre til nye risikoer og muligheter. Mange tenker ikke over at SAF-T-filene kan være til hjelp. Her er tre konkrete tips til hvordan de kan forenkle jobben. 

 

Tre typer opplysninger i SAF-T-filer som kan hjelpe med bærekraftsrapportering

        1. Oversikt over finansielle transaksjoner med leverandører og kunder 

SAF-T-filen inneholder informasjon om virksomhetsøkonomiske transaksjoner, så som fakturaer, kjøp og salg, bankuttak og innskudd, lønn og lønnsutgifter, skatter og avgifter, og andre økonomiske poster. For bærekraftsrapportering kan SAF-T filen brukes til å lage en totaloversikt over alle kunder og leverandører som virksomheten har finansielle transaksjoner mot. Dette kan bidra til å gi en enkel oversikt over hvilke interessenter som er så store at virksomheten bør ha kontroll på deres bærekraftige forretningspraksis. Det gjør det også mulig å undersøke og analysere hvilke bransjer og sektorer virksomheten er eksponert mot fra et finansielt perspektiv, og om noen av disse utgjør særlig risiko for bærekraft.

        2. Kontroll av motparter

I tillegg til økonomiske aktiviteter, kan virksomheten også bruke SAF-T-filen til å kontrollere motparter (alle man har finansielle transaksjoner mot), ved å sammenligne leverandørinformasjon og kundeinformasjon i SAF-T-filen mot virksomhetens egne bærekraftsoversikt. En metode for å kontrollere motparter er å kvalitativt gå gjennom motparter virksomheten har mange eller store finansielle transaksjoner med. En annen metode er å kontrollere alle motpartene ved bruk av organisasjonsnummer og enhetsregistrene for å analysere hvilke bransjer virksomheter samarbeider med. Her kan virksomheten kontrollere motparter som er kategorisert med næringskode innenfor utsatte bransjer eller sektorer. Dette gjør det mulig å kontrollere om virksomheten faktisk gjør handelsvirksomhet med selskaper innenfor bransjer- eller sektorer som ikke er i tråd med virksomhetens bærekraftsmål.

        3. Standardiserte kontoer og koder

SAF-T filen inneholder også informasjon om virksomhetens kontoer og kontoplan koblet mot standard SAF-T-kontoer og -koder. Disse standardkontoene og -kodene kan brukes til å benchmarke virksomhetens klimapåvirking, ved å sammenligne denne informasjonen med bransjestandarder eller andre virksomheter innen samme sektor. BDO er blant annet kjent med at SSB og andre aktører i samfunnet ønsker å ta i større grad bruk av standardiserte kontoer og koder for statistikk og rapportering, noe som igjen kan hjelpe virksomheter med utnytte standardkontoer og -koder for å få bedre innsikt i sitt eget bærekraftsregnskap.

 

Ikke-kvantitative måltall er også nødvendig

Generelt kan bruk av SAF-T-filer være en nyttig metode for bærekraftsrapportering, da de gir en strukturert og detaljert oversikt over virksomhetens økonomiske aktiviteter, samt muligheten for benchmarking og kontroll av motparter. Imidlertid er det viktig å huske på at SAF-T filer bare gir en del av bildet når det gjelder bærekraftsrapportering, og at det er helt nødvendig å inkludere andre typer informasjon og metoder for å få en fullstendig oversikt over virksomhetens innvirkning på samfunnet og miljøet.

Les vår guide til din første bærekraftsrapport her.