Blogg: Statsbudsjettet 2022 – Budsjettforliket mellom AP/SP og SV

Den 29. november la regjeringspartiene AP og SP, sammen med SV frem deres budsjettforlik etter to uker med forhandlinger. Forliket innebærer blant annet skatte- og avgiftsmessige endringer fra det tidligere fremlagte tilleggsnummeret foreslått av de to regjeringspartiene. Du vil her få en gjennomgang av de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene fra tilleggsnummeret.

 

Inntektsskatt 

SVs alternative statsbudsjett som ble lagt frem tidligere i november inneholdt en rekke forslag om justeringer i trinnskattsystemet. Formålet med disse var å utjevne økonomiske ulikheter i samfunnet ved at de med lavere inntekt skal betale mindre skatt, og de med høyere inntekt får økt skatt. Nå har de to regjeringspartiene blitt enige med SV om følgende endringer i trinnskatten:

Det er avtalt å endre innslagspunkt og prosentsats for trinn 3 og 4 i trinnskatten. 

  • Innslagspunktet i trinn 3 reduseres fra 651 250 kr til 643 800 kr, og satsen økes fra 13,3% til 13,4%. 
  • Innslagspunktet i trinn 4 reduseres fra 1 052 250 kr til 969 200 kr, og satsen økes fra 16,3% til 16,4%. 

Det innføres også et trinn 5 i trinnskatten, som vil ha et innslagspunkt på 2 000 000 kr, og som innebærer en sats på 17,4%. Dette trinnet er nytt fra regjeringspartienes tilleggsnummer som ble fremlagt tidligere i november.

Endringene i trinnskatten vil medføre at enkelte vil skyves over i et annet lønnstrinn enn tidligere.

 

Formuesskatt

SVs ønske om å øke den generelle formuesskattesatsen til 1,1% imøtekommes delvis ved at det innføres et nytt trinn i formuesskatten for store formuer, med et innslagspunkt på 20 000 000 kr og en prosentsats på 1,1%. Bunnfradraget i formuesskatten økes også fra 1 650 000 kr til 1 700 000 kr.

Verdsetting av aksjer og driftsmidler økes fra 65% til 75% i budsjettforliket.

 

Avgift

CO2 avgiften for oljebransjen økes ytterligere med 28 prosent; SV-lederen Audun Lysbakken mente det forrige budsjettutkastet var verre for klimaet, enn det som ble foreslått av Solberg-regjeringen. 

Likevel skjermes bilistene fra den økte avgiften, selv om innretningen blir litt annerledes enn i regjeringens opprinnelige forslag.

Kuttet i el-avgiften blir stående som foreslått.

 

Revidert statsbudsjett 2022

Disse endringene har blitt avtalt mellom regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti. Budsjettet for 2022 ennå ikke vedtatt, men vi forventer ingen betydelige endringer nå som stortingsflertallet synes å ha kommet til enighet. Skatter, avgifter og toll for 2022 behandles i Stortinget 14.desember.