Blogg: TCFD-rapportering: Betyr klimaendring finansiell risiko eller mulighet for ditt selskap?

I denne bloggposten får du vite hvordan du kan bruke TCFD-rammeverket for å avdekke om klimaendringene gir dere finansiell risiko eller nye muligheter. 

Omstillingen til en lavutslippsøkonomi gir din bedrift nye muligheter, men også potensiell risiko. Dette kan påvirke deres økonomiske resultater og verdier positivt eller negativt. Begge deler kan være viktig for din bedrift å være klar over, slik at dere enten kan utnytte mulighetene eller begrense risikoen. Rapporteringsrammeverket TCFD hjelper dere med å avdekke dette.

TCFD står for Task Force on Climate related Financial Disclosure og er et rammeverk for rapportering av klimarelaterte muligheter og risikofaktorer for bedriften og hvordan disse håndteres. 

Rammeverket har definert fire områder som skal beskrives nærmere for å informere om dette:

  1. Bedriftens styring av klimarisiko, dvs. hvorvidt bedriftens styre og ledelse har vurdert klimarisiko og muligheter.
  2. Påvirkning på bedriftens strategi, dvs. hvorvidt klimarisiko og muligheter vil påvirke bedriftens strategi og økonomiske resultater. 
  3. Påvirkning på bedriftens risikostyring, dvs. hvorvidt bedriften har tatt inn klimarisiko i sin risikostyring og er i stand til å avdekke og håndtere denne
  4. Mål og metoder bedriften benytter for å avdekke og følge opp klimarisiko og muligheter

Under hvert av disse fire områdene er det formulert to til tre konkrete spørsmål som bedriften bør svare på. I tillegg har enkelte bransjer noen tilleggsspørsmål som det er relevant å inkludere.

Konseptet kan benyttes av alle typer bedrifter uavhengig av størrelse, eierform eller bransje. Det er åpent nok til å gi rom for tilpasninger til egen bedrift. Samtidig er det konkret nok til å gi god veiledning.  

 

TCFD-rammeverket gir rom for utvikling

Det kan være vanskelig å tallfeste påvirkningen på egne økonomiske resultater første gang rapporten utvikles. Opplever du dette, er det fullt mulig å starte med en kvalitativ vurdering som sier noe om påvirkningen antas å være stor eller liten. Konseptet kan også benyttes som en første modul i andre, større rammeverk.

Ved siden av å være et selvstendig rapporteringsrammeverk spiller TCFD også en viktig rolle for den generelle videreutviklingen av bærekraftsrapportering. Det nye EU-rammeverket som er under utvikling, CSRD, inkluderer mye av problemstillingene som adresseres i TCFD. Det samme gjør det nye globale rammeverket, ISSB, som er under utvikling og som skal bli et søsterrammeverk til IFRS. En gjennomføring av TCFD nå er derfor også en god forberedelse til hva som vil være aktuelle rammeverk fremover. Les mer om CSRD-rammeverket i denne bloggposten.

Gjennomfører du TCFD-rapportering for første gang, anbefaler vi å starte med punktet om strategi. Dette gir deg forståelse for hvilke muligheter og risikofaktorer kan være relevant for din bedrift. Har du dette klart for deg, er det enklere å utarbeide relevant informasjon om bedriftens styring generelt og risikostyring spesielt.

Vil du lese mer om rammeverket, kan du gå inn på sidene til TCFD her

Lurer du på hvordan dere skal komme i gang med TCFD? Klikk her for å lese mer om bærekraftsrapportering og ta kontakt.