Blogg: Utsetter og forlenger innbetalingsperioden av utsatte skatte- og avgiftskrav

Regjeringen foreslår en utsettelse og forlengelse som innebærer at innbetalingen av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

Den midlertidige ordningen for betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav ble innført i juni 2020 for å dempe likviditetsbelastningen for bedrifter og næringsdrivende som er rammet av koronapandemien og smitteverntiltakene. Ordningen omfatter de fleste skatte- og avgiftskrav som er utsatt på grunn av koronapandemien og smittevernstiltak, og gjaldt i utgangspunktet til 30. juni 2021, med unntak for merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021.

Per 15. mars 2021 beløp utsettelsene i ordningen seg til om lag 4,8 milliarder kroner, hvorav nesten 80 prosent er merverdiavgift og litt over ti prosent er arbeidsgiveravgift.

Bakgrunnen for forslaget er at det vil være krevende for mange næringsdrivende å betale inn nye og utsatte krav samtidig, og at usettelsen og forlengelsen vil gi bedrifter en bedre mulighet til å hente seg inn etter koronakrisen.


Det nye forslaget er at innbetalingen av utsatte krav starter den 31. oktober, og at avdragsperioden skal økes fra 6 til 12 måneder. Forslaget vil bli lagt frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021 i mai.