• Vet du forskjellen mellom fritatt og unntatt omsetning?
Blogg:

Vet du forskjellen mellom fritatt og unntatt omsetning?

22. mai 2019

I merverdiavgiftsloven går det et skille mellom fritatt og unntatt omsetning. Språklig sett ser disse uttrykkene like ut, og vår erfaring tilsier at det er mange som bruker de to begrepene om hverandre. De avgiftsmessige konsekvensene er imidlertid helt ulike, og det er derfor viktig å vite hva som skiller fritatt og unntatt omsetning.

Hovedregel

Hovedregelen er at det skal beregnes utgående merverdiavgift ved omsetning av alle varer og tjenester. Oppsiden er at virksomheter som beregner utgående merverdiavgift vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift dersom kostnadene er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. På denne måten vil merverdiavgiften ikke bli en kostnad for virksomheten. 

Hovedregelen gjelder bare så langt omsetningen ikke faller inn under ett av lovens fritak eller unntak. Fritatt og unntatt omsetning har til felles at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, men har forskjellige konsekvenser for fradragsretten.

Fritatt omsetning (nullsats)

Fritatt omsetning er omsetning som er avgiftspliktig, men hvor lovgiver har bestemt at det skal beregnes utgående merverdiavgift med en sats på 0 % (nullsats). For fritatt omsetning gjelder merverdiavgiftslovens regler fullt ut, noe som innebærer at virksomheter med fritatt omsetning må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret og levere skattemelding for merverdiavgift. Videre vil virksomheten ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift dersom kostnadene er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. 

Fritaksbestemmelsene er samlet i merverdiavgiftslovens kapittel 6, og eksempler på fritak er omsetning av varer og tjenester til utlandet, omsetning av el-biler, omsetning av aviser, samt omsetning av bøker og tidsskrifter i siste omsetningsledd.

Unntatt omsetning

Unntatt omsetning er omsetning som ikke er avgiftspliktig, og merverdiavgiftslovens regler kommer dermed ikke til anvendelse. Dette innebærer blant annet at virksomheter som bare har unntatt omsetning ikke skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, og de skal ikke beregne utgående merverdiavgift på omsetningen. Virksomheten har heller ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift.

Unntaksbestemmelsene fremgår av merverdiavgiftslovens kapittel 3, og eksempler på unntak er omsetning av undervisningstjenester, finansielle tjenester og helsetjenester.