• Optimal organisering

Optimal organisering fra start

Det er relativt enkelt å starte en entreprenørvirksomhet, med få inngangsbarrierer og lavt investeringsbehov i starten. Det er videre relativt enkelt å vokse basert på omsetning. Derfor er det helt avgjørende at dere allerede fra start har en plan for vekst, utvikling og organisering. Det er mye mer krevende å rigge virksomheten for vekst, etter at veksten allerede har skjedd. Dette vil kunne medføre lavere lønnsomhet og effektivitet. 

 

Optimal organisering i en fragmentert bransje

Bransjen består av mange små, privateide aktører. Det er få aktører som er virkelig store, og enda færre som er børsnotert. Dette preger konkurranseintensiteten, men også transaksjonsmarkedet. Privat eierskap medfører at mange selskaper kjøpes og selges. I tillegg er det mange som gjennom årene endrer eierskapsmodell når nye generasjoner skal ta over. Det er mye usikkerhet knyttet til slike transaksjoner. Dette kan gjelde prising og verdsettelse, skatteproblematikk eller forhold knyttet til styring og kontroll av selskapene. 

En optimal organisering er avgjørende både for å rigge virksomheten for vekst, men også for å sikre at verdiene utvikles og beholdes i selskapet. Optimal organisering kan være knyttet til: 

  • kapasitet og kompetanse
  • geografi
  • eierskap

BDO har rådgivere som er spesialister på oppkjøp, restrukturering, omorganisering og som kjenner de ulike eierskapsmodellene. Sammen med våre kunder finner vi en strategi og en organisering som er riktig for din bedrift og ditt eierskap.

 

Strategiske partnerskap 

I de tilfeller hvor det ikke er hensiktsmessig å utvikle produkter, prosesser, systemer eller kompetanse alene, er strategiske partnerskap ofte en god løsning. Dette vil sikre at dere kan dele risiko og investeringskostnad, samtidig som dere vil få tilført nødvendig kompetanse for styrket konkurransekraft. Våre kunder benytte seg av vårt nasjonale nettverk med 70 kontorer for å finne de rette samarbeidspartnerne for sin virksomhet. Vi bistår med utredning og analyse i forbindelse med potensielle oppkjøp og strategiske samarbeid. Vi bistår videre med finansiell rådgivning og støtte i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter eller integrering av virksomheter.
 

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med en av oss for å se hvordan vi kan bistå din virksomhet? Fyll ut skjemaet under og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code