Bygg og anlegg

BDO jobber tett på bransjen

Den viktigste fastlandsindustrien i Norge

Bygg- og anleggsbransjen står samlet sett for en omsetning på mer enn 600 milliarder kroner og sysselsetter ca 250.000 mennesker over hele landet. Dette er fordelt på ca 58.000 selskaper, og de fleste av disse er små og mellomstore og nesten alle er i privat eie. Da har vi inkludert eiendom som en integrert del av bransjen.

BDO er markedsleder i denne bransjen og betjener mer enn 15.000 kunder gjennom våre 70 kontorer med til sammen mer enn 1700 medarbeidere. Vi ønsker å bidra til at du kan utvikle og drive din bedrift på en lønnsom måte med god kontroll på risiko. For å være rustet til dette har vi i BDO;

Et nasjonalt bransjenettverk med internasjonal tilknytning

Vi har organisert våre revisorer og rådgivere i et nasjonalt nettverk. Mer enn 50 av våre ledende revisorer og rådgivere arbeider tett sammen for å overvåke det som skjer i bransjen, analysere trender og utvikle relevant kompetanse som vi deler i nettverket og med våre kunder. Som kunde i BDO skal du være trygg på at du får rådgivning basert på oppdatert informasjon, tilpasset din bedrift, ditt marked og dine utfordringer. Derfor arbeider bransjenettverket tett med hele BDO sitt kontornettverk for å sikre overføring av kompetanse, oppdaterte analyser og løsninger som møter kundens behov. Vi er koblet opp mot BDO sitt internasjonale bransjenettverk, og kan bistå både utenlandske aktører på vei inn til Norge og norske aktører som søker ut i verden.

BDO er tett på bransjen – med en tydelig stemme.

Vi ønsker å jobbe tett sammen med bygg- og anleggsbransjen og bransjeorganisasjonene lokalt og sentralt. Vi vil presentere bransjens utfordringer og muligheter til beslutningstagere både i næringslivet, offentlig administrasjon og politikk. Vi tar imot innspill fra kunder og samarbeidspartnere, og ønsker å være en tydelig stemme i samfunnsdebatten – til beste for bygg- og anleggsbransjen.

Våre løsninger på bransjens utfordringer

Siden vi startet utviklingen av vårt analyseverktøy, har vi årlig publisert en rapport for bransjeaktører i hele verdikjeden. Denne rapporten gir en presentasjon av bransjen; hvordan den er strukturert, hvilke aktører som operer innenfor bransjen og hva som kjennetegner dem, samt en analyse av lønnsomheten i bransjen. 


Digitale verktøy

Digitalisering

Hvordan sikre at virksomheten tar i bruk digitale løsninger for å styrke utvikling og vekst?

Les mer

Jordklode med hengelås

Arbeidskriminalitet

Hvordan arbeide for en ren leverandørkjede, og for økt sikkerhet i leveransen?

Les mer

Brannmur

Risikostyring

Hvordan oppnå økt fortjeneste med lavere usikkerhet?

Les mer

Oppadgående graf

Lønnsom vekst

Hvordan sikre lønnsom vekst ved god prosjektstyring og god risikostyring?

Les mer

Organisering

Optimal organisering

Hvordan sikre optimal organisering i en fragmentert bransje? Hvordan inngå strategiske og verdiskapende partnerskap?

Les mer

Jordklode

Bærekraftige løsninger

Bærekraft legger føringer for strategiske og operasjonelle veivalg. 

Les mer

Mann på byggeplass

Bygg- og anleggsanalysen 2023

Siden 2018 har BDO systematisk hentet inn, bearbeidet og analysert data for den norske bygg- og anleggsbransjen, og hvilke faktorer som påvirker denne. BDOs årlige bygg og anleggsanalyse er ikke bare en temperaturmåler på en av Norges viktigste fastlandsindustrier, den danner også en solid plattform for økt innsikt når vi skal se fremover. Se årets analyse.
LES MER

Hva sier kundene?

Vi kan vårt fag, men med BDO som fasilitatorer og tilretteleggere fikk vi på plass en modell som rørleggerne i kjeden kunne forholde seg til ved overgangen til konsern. BDO har forstått vår kultur, hatt en god plan for gjennomføring og kommet med gode råd underveis.

Tre personer i refleksvest og hjelm

Hvem er vi?

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.