1:
  • Kjøpe eiendom

Unngå fallgruver og reduser risiko

Det å finne den rette eiendomsinvesteringen kan være krevende. For å komplisere det hele er det en rekke vurderinger du må gjøre knyttet til for eksempel selskapsstruktur, skatt- og avgift, samt markeds- og reguleringsrisiko. Alle disse forholdene vil påvirke både kjøpesum og forventet avkastning for prosjektet.

Vi hjelper deg å unngå fallgruver og redusere risiko gjennom en grundig kjøpsprosess.

 

Still de rette spørsmålene

Uavhengig av om du søker et utviklingsprosjekt eller en eiendom med lange kontantstrømmer, er det viktig å legge til grunn de rette forutsetningene og ta de rette valgene med tanke på blant annet verdivurdering, forventet avkastning, skattebelastning og potensiale for videreutvikling.

Hvilket potensial finnes i tomten eller eksisterende bygningsmasse? Hvilke forpliktelser følger eiendommen, herunder leietakere, skatteposisjoner eller andre forhold? Vil din bankforbindelse være villig til å bistå med finanseringen? Flere av disse momentene vil kunne ha stor innvirkning på hvorvidt du i det hele tatt bør gjennomføre kjøpet. Dersom du derimot får god kontroll på forutsetningene, kan du med trygghet gå videre med gjennomføringen.

 

Få trygghet rundt forutsetningene før du plasserer budet

Vårt dedikerte eiendomsteam har lang erfaring med å støtte våre kunder gjennom denne fasen. Vi hjelper deg gjerne med å modellere kontantstrømmer, likviditet, skattebelastning og forventet avkastning. I tillegg kan vi gi deg råd om best mulig struktur for investeringen, etablere et ryddig avtaleverk, gjennomføre kjøpers due diligence (selskapsgjennomgang) og mye mer.

Du kan fokusere på det rent forretningsmessige og tekniske med eiendommen, mens vi skaper trygghet rundt resten.

 

Husk at vi kan hjelpe deg uansett hvilken fase du er i. Se de andre fasene her:

 

Illustrasjon av eiendomsutvikling Illustrasjon av salg av eiendom Illustrasjon av utleie og forvaltning av eiendom Illustrasjon av virksomhetsorgansiering
Utvikle eiendom
Selge eiendom
Utleie eiendom
Organisering

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss via skjemaet under og du vil høre fra oss snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code