John Giæver, BDO

John Giæver

Partner Corporate Finance | Leder verdivurdering

BDO.LiveSite.People.Contact

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

John er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har tidligere jobbet med Corporate Finance i ABG Sundal Collier.

John har praktisk erfaring fra børsnoteringsprosesser og børstransaksjoner (emisjoner, oppkjøp) fra flere bransjer og industrier, og arbeider til daglig med due diligence, transaksjonsstøtte og verdivurderinger.
Ved siden av en rekke oppdrag innen finansiell due diligence og verdivurderinger, har John bistått en rekke virksomheter med finansiell modellering og oppdrag karakterisert ved komplekse finansielle problemstillinger. Dette inkluderer også problemstillinger der det finansielle griper inn i det strategiske og/eller driftsmessige.