Bærekraft i industrien

Nye lov- og kundekrav

Industrien - en viktig bidragsyter innen bærekraft

Fokus på eget forbruk og fotavtrykk i samfunnet øker. I industrien handler det ikke bare om å tilby bærekraftige produkter og tjenester, men også å jobbe for en mer sirkulær forretningsmodell. Dette gjør at klimarisiko – både den fysiske, men ikke minst overgangsrisiko – vil være helt sentralt i virksomhets- og risikostyring fremover. 
Bransjen vil i fremtiden møte utfordringer knyttet til å etterleve strengere lovkrav og kundenes økte forventninger, og samtidig sikre lønnsomhet. Krav til reduserte klimautslipp, økt sirkulær økonomi og fokus på sosial bærekraft vil være viktig i utvikling av tjenester og konsepter. 

Dette kan vi bistå med

Vi hjelper deg å forstå og omsette bærekraftig visjon til handling – enten du er i starten av ditt arbeid med bærekraftig utvikling eller har kommet langt på området. Våre tjenester støtter deg i hele prosessen for bærekraftig utvikling - fra bevisstgjøring og kompetansebygging til implementering av tiltak og rapportering. 
BDO kan hjelpe deg å utvikle bærekraftige tjenester og produkter som bidrar til økt konkurransekraft og lønnsomhet. Vi kan hjelpe deg med å strukturere innovasjonsprosessen, analysere markedet og sikre en plan for å ta tjenesten ut i markedet. Les mer om våre tjenester innen bærekraftig forretningsutvikling her.

Er du underlagt åpenhetsloven? BDO kan bistå med etterlevelse og sørge for gode prosesser for å ivareta gode arbeidsforhold i din leverandørkjede.

November 2022 vedtok EU bærekraftsrapporteringsdirektivet (CSRD). Formålet med CSRD er å legge til rette for en grønn omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs «Green Deal». Dette vil innebære krav til rapportering om hvordan din virksomhet jobber strategisk med bærekraft, hvilke retningslinjer og målsetninger som er forankret, og hvilke aktiviteter som er gjennomført og planlagt gjennomført. BDO bistår mange industribedrifter med forberedelser til og etterlevelse av CSRD. 

BDO følger utviklingen i industrien

BDO satser både på industribransjen og på bærekraft, og vi vet hvor viktig bærekraft er som suksessfaktor for en aktør i denne bransjen. 

Du kan lese mer om bærekraft i BDO her.

Har du spørsmål om bærekraft eller ønsker du å diskutere hvilken løsning som kan passe best for din virksomhet? 
Ta kontakt.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.