Olje og gass

Norges viktigste næring

Nye utfordringer i olje- og gassnæringen

Olje og gass har vært Norges viktigste næring i over 40 år. Stadig økende krav fra myndighetene og omstillingen fra fossil- til fornybar energi stiller næringen overfor nye utfordringer. Samtidig må bransjen hele tiden forholde seg til skiftende markedsforhold, geopolitiske utfordringer og kompliserte transaksjoner på tvers av landegrensene.

I kjølvannet av olje- og gassvirksomheten har norske oljeserviceselskaper blitt verdensledende på mange områder. Norsk ingeniørkompetanse og innovasjon konkurrerer stadig med internasjonale aktører. Samtidig er hverdagen for disse selskapene tøff, og de må ofte jobbe svært hardt for å sikre lønnsomhet i prosjektene.

Vi har erfart at bransjekunnskap, gjensidig tillit og et dedikert team av spesialister er fundamentet for et godt samarbeid mellom energiselskaper og BDO. Vi garanter at våre revisorer og rådgivere setter seg godt inn i din virksomhet og de mål som er satt for selskapet. BDO kan hjelpe deg med å fjerne hindringer og øke sjansen for å realisere mål. Vi kan tilby revisorer og rådgivere med spesialkompetanse innen petroleum og med lang erfaring fra bransjen.

Bærekraft som en integrert del av revisjonen 

Bærekraft vil være en integrert del av vår revisjonsprosess. Dette oppnår vi med å rette fokus mot bærekraft gjennom hele revisjonen, ved at våre revisorer rapporterer hvordan bærekraft er inkorporert i deres prosjekter som en del av vår prosjektrevisjon. På denne måten kan dere få tilbakemeldinger på hvordan bærekraftstrategien er operasjonalisert i den daglige driften, samt få en aktiv sparringspartner som vil komme med forslag til forbedringer. Vi har revisorer med sertifisering i en av de mest anerkjente standardene for bærekraftsrapportering i dag, Global Reporting Initiative (GRI). 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.