1:
  • Olje og gass

Olje og gass

Olje og gass har vært Norges viktigste næring i over 40 år. Fallende oljepriser og forventet fall i produksjon stiller næringen overfor nye utfordringer. Samtidig må bransjen hele tiden forholde seg til skiftende markedsforhold, geopolitiske utfordringer og kompliserte transaksjoner på tvers av landegrensene.

I kjølvannet av olje- og gassvirksomheten har norske oljeserviceselskaper blitt verdensledende på mange områder. Norsk ingeniørkompetanse og innovasjon konkurrerer stadig med internasjonale aktører. Samtidig er hverdagen for disse selskapene tøff, og de må ofte jobbe svært hardt for å sikre lønnsomhet i prosjektene.

BDO kan hjelpe deg med å fjerne hindringer og øke sjansen for suksess. Vi tilbyr revisorer, rådgivere og advokater med spesialkompetanse innen petroleum og med lang erfaring fra bransjen.