Møt BDO'ere

Adrian Gran von Hall

Kort om Adrian

Jeg er født i 2002 og studerer ved NTNU i Trondheim. Tilbringer mye tid på fjellet, og setter pris på gode langrennsturer. 

Hvorfor søkte du jobb i BDO?

Jeg var på en bedriftspresentasjon med BDO, og fikk et veldig godt inntrykk av selskapet. Det var kombinasjonen av både hyggelige ansatte, spennende arbeidsoppgaver og mulighetene for personlig utvikling som appellerte til meg. 

Adrian Gran von Hall

Hvordan er det å kombinere studier med deltidsjobb her? 

Det er veldig bra! Mengde jobb og arbeidstidspunkt er fleksibelt, og jeg kan derfor tilpasse arbeidet jeg gjør etter studiene. I perioder der jeg bruker mye tid på studier, slik som i eksamensperioden, trenger jeg ikke å jobbe i det hele tatt. Gjennom BDO får jeg faglig utvikling utenfor skolebenken, og tilegner meg på den måten kunnskap som man ikke nødvendigvis får i en forelesning. Arbeidsoppgavene mine er samtidig relevant for studiet jeg går, noe som bidrar til å styrke kompetansen min i flere av fagene jeg tar.                

Hvordan har din tid i BDO vært til nå?

Min tid i BDO har vært spennende og lærerik så langt! Jeg får jobbe med mange hyggelige og kompetente kolleger, som alltid er behjelpelige. Noe jeg har lagt spesielt merke til i BDO, er ansvaret og mulighetene man får. Fra dag én har jeg blitt utfordret med varierte oppgaver som har bidratt til min personlige og faglige utvikling. Samtidig får jeg bidra til å løse reelle problemstillinger og skape verdi for BDO. 

Hvordan er det å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og revisjon?

Å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og revisjon er givende. Teknologi gjør det mulig å effektivisere og automatisere manuelle og repetitive handlinger i revisjonsprosessen, noe som bidrar til at revisorer kan bruke tiden sin på de mer krevende oppgavene. Det er positivt for både ansatte, kundene våre og BDO. En viktig del av arbeidet er samarbeidet mellom teknologer og revisorer. Det gir oss muligheten til å dra nytte av hverandres kompetanse og perspektiver til å lage best mulig automatiseringer. 

Hva er det beste med å jobbe i BDO?

Det beste med å jobbe i BDO er menneskene og ansvaret man får. Selv om jeg jobber deltid, får jeg mye ansvar og gode muligheter til å utvikle meg selv. Det er med på å gjøre arbeidsdagen spennende og samtidig svært lærerik. Jeg trives godt i et fantastisk arbeidsmiljø, hvor mine kolleger ikke bare er dyktige og kunnskapsrike, men også utrolig hyggelige og inkluderende. BDO er uten tvil en arbeidsplass jeg vil anbefale til studenter.