Møt BDO'ere

Tarjei Johansen - Samfunns- og forretningsutvikling


Hvorfor søkte du jobb i BDO? 

Jeg ville jobbe i et rådgivningsselskap som ga meg muligheten til å påvirke beslutningstakere i norsk samfunns- og næringsliv gjennom å bruke de analytiske ferdighetene jeg hadde opparbeidet meg på studiet. Derfor søkte jeg spesifikt på jobb i BDO. I tillegg virket det som BDO hadde et veldig godt arbeidsmiljø med stort fokus på det sosiale og på trivsel. Inntrykket jeg satt igjen med etter intervjuene gjorde at jeg ikke var i tvil om at jeg ville takke ja dersom jeg ble tilbudt jobb.

Tarjei

Hvordan har din første tid i BDO vært? 

Den første tiden min i BDO har vært utrolig fin. Pandemien har selvfølgelig satt en demper for mye av den fysiske tilstedeværelsen, men BDO har gjort en veldig god jobb for å ivareta oss nyansatte. BDO har et fantastisk onboardingprogram som gjorde at jeg virkelig kom godt inn i organisasjonen. Camp BDO sørget for at jeg ble godt kjent med folk fra alle tjenesteområdene og jeg fikk en god innføring i metodikk og arbeidsmetoder.

Hvordan er det å jobbe i Samfunns- og forretningsutvikling? 

Å jobbe i samfunns- og forretningsutvikling er først og fremst veldig gøy. Her får jeg mulighet til å jobbe med problemstillinger som jeg synes er interessante. Jeg får både benyttet meg av metodikk som jeg kjenner fra før og jeg får prøve meg på ting som jeg ikke har gjort før. Jeg har blant annet arbeidet med flere prosjekter innen effektivitet og ressursutnyttelse av tjenester i kommunal sektor. Jeg har også gjennomført flere økonomiske analyser og bidratt til å utarbeide nye tilskuddsmodeller for kunder i offentlig sektor. 

Jeg setter veldig pris på at vi jobber i team, og at jeg får utfordre meg selv, samtidig som jeg alltid har erfarne kollegaer som veileder og bistår når jeg trenger det. Selv om jeg er fersk i arbeidslivet opplever jeg at mine kolleger, som er eksperter på området vi jobber innenfor, er genuint interessert i mine innspill og refleksjoner. Det setter jeg veldig stor pris på. I tillegg er det et fantastisk arbeidsmiljø i samfunns- og forretningsutvikling. Her blir vi tatt veldig godt vare på av fadder, personalansvarlig, prosjektledere og alle andre kolleger.

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO? 

I BDO har vi svært gode utviklingsmuligheter. Enten vi ønsker å få bred kompetanse eller om vi ønsker å spesialisere oss relativt tidlig så er det muligheter for det. For min egen del så ønsker jeg å spesialisere meg innenfor samfunnsøkonomiske analyser og andre kvantitative utredninger. Dette får jeg muligheten til og personalansvarlige følger med på utviklingen og hjelper meg blant annet gjennom utviklingsplanen min. 

Hva er det beste med å jobbe i BDO?

Det beste med å jobbe i BDO er hvor godt jeg blir fulgt opp i hverdagen, spesielt av prosjektlederne som alltid tar seg tid til å veilede meg når jeg trenger det. Dette skaper trygghet og motivasjon til å ta på seg oppgaver som kan være ganske krevende, som igjen gjør at jeg lærer mye og utvikler meg raskt.