Møt BDO'ere

Hanna Hovd - Business Services, Trondheim

Hvorfor søkte du jobb i BDO? 

Jeg søkte jobb i BDO først og fremst fordi jeg så at de utlyste en stilling innenfor Business Analytics for nyutdannede. Business Analytics var hovedretningen på min master, og jeg ble derfor veldig nysgjerrig på denne stillingen. I tiden jeg søkte var det ikke mange stillingsannonser innenfor dette området. I tillegg hadde jeg hørt fra studievenner at BDO var en fin arbeidsplass.

Hanna Hovd

Hvordan har din første tid i BDO vært? 

Min første tid i BDO har vært veldig lærerik, spennende og sosial. Jeg har følt meg inkludert fra første stund. Jeg har ikke bare fine kollegaer på jobb – jeg har også fått nye venner her. I tillegg er jeg svært heldig som får være med på Camp BDO, som er introduksjonsprogrammet for nyutdannede i BDO. Dette løpet varer over de fire første årene dine i BDO. Dette gir motivasjon og inspirasjon i jobbhverdagen, samt at det er lærerikt å bli kjent med våre kollegaer på tvers av andre kontorer og hvilken jobbhverdag de har.
  

Hvordan er det å jobbe i business services? 

Jeg jobber innenfor business analytics som inngår i tjenesteområdet business services. Min hverdag er både lærerik og spennende da jeg sjeldent møter kundecaser som er like. Det finnes ingen fasit på hvordan caser skal løses, noe som gjør at hver enkelt kan finne løsninger på sin måte. Dette kan være krevende til tider, men også veldig gøy når du har løst oppgaven. Det er rart å tenke på at det allerede har gått ett år siden jeg startet i BDO, og hvor mye jeg har lært på denne tiden.

 

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO? 

I starten av året setter jeg opp min egen utviklingsplan hvor både store og små mål settes sammen med leder. Gjennom året har vi samtaler hvor vi setter en status på disse målene. Jeg synes denne prosessen er veldig nyttig da jeg får mulighet til å selv definere hva mine ambisjoner er og få veiledning om hvordan jeg skal komme meg dit jeg ønsker. Denne prosessen gir meg motivasjon da jeg føler meg hørt og verdsatt. BDO er et stort kompetanse-hus, der vi har kunnskap om svært mange områder innen virksomhetsstyring, og vi oppfordres til å utforske også andre avdelinger enn der vi jobber i dag.

 

Hva er det beste med å jobbe i BDO?

Det beste med BDO er definitivt folket. Jeg har følt meg inkludert og hørt fra første stund. Jeg føler meg trygg på arbeidsplassen da folka rundt meg er svært hyggelige og kompetente mennesker. Det er lav terskel for å stille spørsmål og jeg kan lære nye ting av nære kollegaer med ulik bakgrunn enn det jeg selv har.