Møt BDO'ere

Ingrid Margrethe Torbergsen – BDO Advokater i Kristiansand

Hvorfor søkte du jobb i BDO?

Jeg hadde et ønske om å jobbe med selskapsrett etter studiet, som er et av rettsområdene som BDO Advokater har spesialkompetanse på. Videre bor jeg på Sørlandet, og det var dermed viktig for meg å jobbe for en bedrift som satser på lokal tilstedeværelse. I tillegg hadde jeg hørt mye bra om BDO fra bekjente. Da BDO Advokater i Kristiansand utlyste stilling som Advokatfullmektig, var det derfor naturlig å søke.

Ingrid Margrethe Torbergsen

Hvordan har din første tid i BDO vært? 

Starten i BDO har vært veldig bra. Jeg har jobbet her i tre måneder nå, og man blir raskt kastet ut i ting og lærer mye på kort tid. Samtidig som jeg har en flink nærmeste leder, som skaper en trygg ramme rundt det å være ny. 

Jeg har også deltatt på BDO sin Nasjonale Advokatsamling, og dermed fått muligheten til å bli kjent med kollegaer på tvers av kontorene. Til høsten skal jeg i tillegg delta på Camp BDO på Hemsedal, og ser da frem til å bli kjent med enda flere.

Hvordan er det å jobbe i BDO Advokater? 

Å få jobbe i BDO Advokater er svært spennende. Jeg har allerede fått jobbet med et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og fått styrket min kompetanse. Videre får man ansvar for egne kunder, og får dermed et eierskap overfor den jobben man utfører. Det er både større og mindre kunder, som innebærer at man får innsikt hos flere aktører og i ulike bransjer. 

Arbeidsmiljøet gjør det i tillegg ekstra trivelig å jobbe i BDO. Folk er alltid behjelpelig, og det er lav terskel for å spørre om ting. Jeg opplever også at jeg blir hørt, og at det er mulighet for å komme med innspill.

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO? 

Det er mange muligheter for utvikling i BDO hvis man viser interesse for det. I BDO får jeg jobbet mest med selskapsrett, som er et av de fagområdene jeg har størst interesse for. Man utvikler seg dermed daglig innenfor ønsket fagfelt, og får på sikt bygd opp god faglig kompetanse.

Hva er det beste med å jobbe i BDO?

Det beste med å jobbe i BDO må være folkene som jobber her. Det er en lett gjeng å bli kjent med, og jeg har følt meg inkludert fra dag en. I tillegg er det et ungt miljø, og det skjer mye sosialt utenom jobb også.