Møt BDO'ere

Julie Rønne - Management Trainee i Oslo

Hvorfor søkte du jobb i BDO? 

Jeg hadde et Summer Internship i 2019 sammen med tre andre, som var en fantastisk gøy opplevelse og som virkelig ga mersmak. Gjennom disse seks ukene fikk jeg inntrykk av BDO som en arbeidsplass hvor de ansatte tidlig blir gitt ansvar og muligheter. I tillegg var arbeidsmiljøet rett og slett fantastisk og jeg rakk virkelig å føle meg inkludert og som en del av bedriften i løpet av bare seks uker - det sier litt. 

Man danner seg jo et inntrykk av samtlige arbeidsgivere i bransjen gjennom bedriftspresentasjoner, intervjuer, kommunikasjon på sosiale medier osv., og for meg så skilte BDO seg klart ut som den arbeidsplassen hvor jeg ønsket å jobbe.  

Julie Rønne

Hvordan har din første tid i BDO vært? 

Mitt første halvår i BDO har vært over all forventning. Med tanke på den usikre situasjonen man var i som nyansatt i august 2020, med permitteringer, utsatt oppstart og hjemmekontor, er jeg ekstremt takknemlig for at vi fikk en tilnærmet normal oppstart i BDO. Jeg må si jeg er imponert over hvordan de første ukene ble løst med tanke på de sosiale restriksjonene som var da og hvor godt vi nyansatte ble ivaretatt.   Fra november måtte vi som alle andre i Oslo på hjemmekontor. Jeg skal ikke si at tiden på hjemmekontor ikke har vært utfordrende, men det har vært mye lærdom i det at man plutselig blir tvunget til å jobbe mer selvstendig enn hva man ville gjort som nyansatt ellers. Jeg har også fått veldig god oppfølging av personalansvarlig og fadder, og så har det selvfølgelig blitt en del Kahoot, det har kommet flere hyggelige overraskelser på døra og jeg har stukket av med seieren i flere vinlotteri - som alt har bidratt til å gjøre tilværelsen på hjemmekontor hyggeligere. Men jeg må innrømme at jeg gleder meg veldig til vi kan være på kontoret igjen.

Hvordan er det å jobbe som Management Trainee?

Ekstremt gøy - og ikke minst utfordrende! Management Trainee-løpet er lagt opp slik at man rullerer gjennom BDO sine tre hovedtjenesteområder, revisjon, regnskap og rådgivning, i løpet av to år. Så langt har jeg vært i revisjon, og etter påske skal jeg få prøve meg i regnskap. Parallelt med dette løpet blir man helt fra start av kastet inn i arbeidsprosesser og prosjekter på tvers av bedriftsområder. Dette gjør at man som Management Trainee lærer ekstremt mye om BDO som organisasjon i løpet av kort tid og man får en unik innsikt i organisasjonen. Gjennom å være engasjert i så mye forskjellig opparbeider man seg også et solid nettverk som ofte kommer godt med. Kalenderen er med andre ord tettpakket med varierte og spennende arbeidsoppgaver.

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO? 

Jeg vil si at utviklingsmulighetene i BDO er uendelige. Som ansatt blir man tidlig oppfordret til å tenke nytt, engasjere seg og ta initiativ til å teste og lære seg nye ting. Gjennom utviklingsplaner og målsettinger er man med på å forme sin egen utvikling, og til syvende og sist er det bare opp til en selv å ta initiativ til å utforske og gripe de mange mulighetene som eksisterer i BDO. Etter bare et halvt år vet jeg at vi tre som er Management Trainees ved Oslo-kontoret har valgt å engasjere oss innenfor ulike områder, blant annet bærekraft, tilbudsprosesser og strategiarbeid.

Hva er det beste med å jobbe i BDO? 

Ansvaret, variasjonen og menneskene.  Som nevnt får man mye ansvar i BDO, også som nyansatt, og gjennom ansvar kjenner man også på en tiltro fra bedriftens side. I tillegg er det aldri en dag som er lik og muligheten og fleksibiliteten man har til å ta på seg varierte arbeidsoppgaver setter jeg enormt stor pris på. Til slutt er det ikke minst de ansatte som er med på å gjøre BDO til den arbeidsplassen det er, og mer inkluderende, jordnære og hyggelige ansatte tror jeg man skal lete lenge etter.