Møt BDO'ere

Kenneth Bjørheim - Revisjon Fredrikstad

Hvorfor søkte du jobb i BDO? 

Jeg søkte BDO først og fremst fordi jeg hadde hørt fra venner og kjente at arbeidsmiljøet var veldig godt. For meg er et godt arbeidsmiljø nøkkelen til et langvarig og positivt arbeidsforhold. Jeg gjennomgikk også BDOs nettside og la merke til hvor mye selskapet jobber for å være fremtidsrettet og utviklingsorientert både i sin egen bransje, samt ovenfor de ansatte.

Kenneth Bjørheim

Hvordan har din første tid i BDO vært? 

Mitt første år i BDO har vært veldig spennende og lærerikt. Jeg har fått deltatt i både større og små oppdrag, samt gitt muligheten til å stå som IT-representant for revisjonsavdelingen i Fredrikstad. Videre har jeg også fått holdt opplæring for to ansatte, noe jeg syntes er veldig lærerikt både for meg og mine nye kollegaer. Dette er også et stort skryt av min personalansvarlig som stadig sørger for min videreutvikling her hos oss i BDO.

Hvordan er det å jobbe i revisjon? 

Revisjon byr på både spennende og lærerike arbeidsoppgaver. Som revisor har man oftest (etter min erfaring) en variert portefølje innenfor forskjellige typer bedrifter og bransjer. Dette vil derfor medføre at man blir utfordret til å gjøre nye typer arbeidsoppgaver, samt tilegne seg ny type kunnskap slik at en best mulig kan tilnærme seg et oppdrag. Det kan bli noen lange dager, men dette er litt opp til enhver ansatt da man selv styrer majoriteten av arbeidsdagen. Det er også etter hvert anledning til å komme med preferanser av bransjer så langt det lar seg gjøre. Om det er noen bransjer man finner mer spennende enn andre, er det mulig å forespørre om den typen oppdrag. Dette gjør at hver ansatt har anledning til å videreutvikle kunnskapen for det man finner mest interessant. Alt-i-Alt er revisjon hos BDO en spennende og utfordrende arbeidsplass.

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO? 

BDO er veldig opptatt av sine ansattes videreutvikling og trivsel. Selskapet kommer derfor stadig med opplysninger om muligheter til alt fra deltakelse på seminarer, til tilrettelagt videreutdanning. Det er også muligheter for å melde seg inn i spesifiserte arbeidsgrupperinger, slik som Eiendomsgruppen, Bærekraftsgruppen, IT-gruppen, etc. Slike grupperinger gir ansatte muligheten til å delta på mer spesifikke læringsområder som bistår BDO og våre kunder med oppdatert kunnskap om mange spennende temaer. Videre, for de som ønsker å rykke opp i selskapet er det også tilrettelagte utviklingsplaner som utarbeides mellom ansatte og personalansvarlig der man kan informere om og diskutere muligheter for dette i selskapet. Utviklingsmulighetene er mange, og det er noe for alle og enhver.

Hva er det beste med å jobbe i BDO?

Det beste med å jobbe i BDO er for min del menneskene og variasjonen i arbeidet. Dørene står alltid åpne for diskusjoner og samtaler på tvers av både avdelinger og rangstiger. Det er et åpent og medmenneskelig forhold mellom alle ansatte, noe jeg setter stor pris på. Videre er BDO et selskap som tilbyr varierte arbeidsoppgaver, muligheten til å jobbe på tvers av avdelinger og kontorer, samt har en stor portefølje med forskjellige typer kundeoppdrag som man kan delta på. Alt-i-Alt et hyggelig og spennende selskap å jobbe i.