Rekrutteringsprosessen for nyutdannede

Er du snart nyutdannet og ønsker å søke jobb i BDO? Her kan du lese litt om prosessen og hva vi ser etter.

Hvordan ser rekrutteringsprosessen ut?

Vi har hovedsakelig to rekrutteringsrunder for nyutdannede i året, en på høsten og en på vinteren, med oppstart påfølgende høst. Annonsen finner du under ledige stillinger på forsiden av vår karriereside. Her kan du også velge å abonnere på varsel om nye stillinger. Nedenfor ser du hvordan prosessen vanligvis ser ut. 

* Vær oppmerksom på at noen av trinnene i prosessen kan variere for ulike programmer. Du finner mer informasjon om rekrutteringsprosessen i de ulike stillingsannonsene. 

Ikon lyspære


1. Finn ut hvilket tjenesteområde og kontor som du ønsker å jobbe i

BDO har 5 tjenesteområder og over 60 kontorer. Vi har flere spennende karrieremuligheter og anbefaler at du leser nærmere om hvilke muligheter du har i BDO før du søker. I vår annonse for nyutdannede kan søke deg til totalt tre ulike tjenesteområder og kontor i prosessen. Disse markeres som første-, andre- og tredjevalg tjenesteområde og kontor. 

tester

2. Gjennomfør evnetester

Etter du har sendt inn søknad vil du motta en mail med invitasjon til gjennomføring av evnetester. Fristen for gjennomføring samt mer informasjon om testene vil du motta sammen med invitasjonen. 

Ikon nettbrett

3. Elektronisk søknadsprosess 

Du sender en søknad via våre hjemmesider gjennom vårt elektroniske søknadsskjema. Her får du mulighet til å laste opp CV, vitnemål og relevante attester. Vi ønsker også at du svarer på noen spørsmål vedrørende din motivasjon. Du vil få en bekreftelse på e-post når vi har mottatt din søknad. 


Ikon 2 personer i dialog

4. Intervju

Dersom du er en aktuell kandidat, vil du bli kontaktet per telefon og invitert til intervju. En ansettelsesprosess hos BDO inneholder som regel to intervjuer. Førstegangsintervjuet gjennomføres vanligvis digitalt over Teams. Formålet her er å bli bedre kjent med deg. I et andregangsintervju vil vi gå mer i dybden på CV og motivasjon, i tillegg vil du motta et case som er tilpasset tjenesteområdet du søker på.

Tips til deg som søker jobb

En person


Vårt beste tips til deg som jobbsøker er å reflektere over din motivasjon for stillingen, hva du ser etter i en arbeidsgiver og hva du kan bidra med i stillingen du har søkt. Dette anbefaler vi deg å få frem både i motivasjonsspørsmålene og intervjuet. 

I de utlyste stillingene våre har vi valgt å fjerne søknadsbrev. Vi ber deg heller svare på et par konkrete spørsmål hvor du har mulighet til å tydeliggjøre din motivasjon og fortelle oss om dine ferdigheter, erfaringer og kompetanse. Vi ber om at du laster opp oppdatert CV og andre dokumenter innen søknadsfristen har gått ut. 

Dersom du blir kalt inn til intervju vil det være en fordel for deg å gjøre noen refleksjoner i forkant av intervjuet på hvordan du med din bakgrunn, erfaringer og egenskaper kan passe inn og bidra inn i en stilling hos oss.

FAQ

Våre prosesser for nyutdannet er i månedene august og januar året før de er ferdig studert. Vi vurderer alle søknader fortløpende etter fristen og inviterer de som er aktuelle til intervju. 

Ja. I annonsen for nyutdannede med oppstart påfølgende høst kan man velge første-, andre- og tredjevalg til både tjenesteområde og kontor. OBS: Se nøye på hvilke kontorer som har tjenesteområdet du søker deg til. Ikke alle kontorer har alle tjenesteområder. 

Hos BDO får man case ved et eventuelt andregangsintervju. Caset vil være tilpasset tjenesteområdet du søker deg til. 

Vi forsøker å være så raske som mulig, og du kan forvente å få tilbakemelding på om du er med videre i prosessen i løpet av de to første ukene etter søknadsfristen. 

Evnetester har den store fordelen at de er helt upartiske, og ikke tar hensyn til for eksempel alder, kjønn eller etnisitet i en rekrutteringsprosess. Vi benytter Aon sine evnetester i våre stillinger for nyutdannede. Dette inkluderer også Management Trainee og Regnskapsgraduate-stillingene. Vi anbefaler at du leser instruksjonene nøye og sørger for at du kan sitte uforstyrret mens du gjennomfører testene. Les mer om våre tester her: https://assessment.aon.com/no-no/om-vare-tester