Våre løfter til deg som ansatt i BDO

Menneskene er BDOs kultur.Roger Telle-HansenDin utvikling hos oss 

Vi er opptatt av at ansatte kontinuerlig skal utvikle seg faglig, personlig og som ledere. Gjennom formelle opplæringsprogram, fadderordning, tverrfaglig samarbeid og videreutdanningsprogrammer, legger vi til rette for at du skal lykkes og nå dine mål.

 • Fadderordning og personalansvarlig
 • Utarbeidelse av utviklingsplan i samarbeid med din personalansvarlig
 • Stipendordning for etter- og videreutdanning
 • Tilbud om årlig deltakelse på CAMP BDO for ansatte opp til manager-nivå
 • Diverse interne kurs, eksempelvis:
  • Ny som manager
  • Kurs og lederutviklingsprogrammer

Balanse mellom jobb, fritid og familie  

I BDO er vi opptatt av at våre ansatte skal ha det bra både på og utenfor jobb. For å lykkes med dette tror vi det er viktig å ha en god balanse mellom jobb, fritid og familie. Vi ønsker å legge til rette for at våre ansatte skal få den arbeidshverdagen de ønsker seg, og vi gjør dette gjennom å tilby fleksible løsninger. 

 • Hjemmekontor noen dager i uken
 • Mulighet til å påvirke hvordan arbeidsdagen skal se ut
 • Sommertid fra juni til august med 7 timers arbeidsdag
 • Ansatte under Manager-nivå har mulighet til å avspasere overtid i roligere perioder
 • Ansatte på Manager-nivå og oppover får en ekstra ferieuke og har dermed 6 uker ferie
To personer utendørs, en med sykkel
En inkluderende kultur  

 • Vårt mål er at alle i BDO, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, hudfarge, seksuell orientering, trosretning, politisk overbevisning og/eller fysiske og psykiske begrensninger eller utfordringer skal behandles rettferdig, ha de samme godene, de samme mulighetene og være inkludert og ivaretatt til enhver tid. En rettferdig behandling fordrer tilpasning og tilrettelegging for den enkelte medarbeider og partner sitt utgangspunkt og livssituasjon. I BDO skal vi gjøre vårt ypperste for å sikre at disse behovene ivaretas.  
 • Vårt mangfolds- og inkluderingsarbeid er også i tråd med BDOs fokus på bærekraft og å tenke bærekraft i alt vi gjør - både ut mot kunde og internt i organisasjonen.


Pensjons- og forsikringsordninger 

Vi bryr oss om våre ansatte. Våre pensjons- og forsikringsordninger skal bidra til at våre ansatte og deres familier får økonomisk trygghet etter endt yrkeskarriere eller hvis noe uventet skulle skje når man er yrkesaktiv.


Partner BDO

Flere personer på fjellet


Din helse 

Din mentale og fysiske helse er viktig for oss. Jobben er kun en del av livet og vi har forståelse for at våre ansatte har flere arenaer de skal prestere på og at disse vil kunne forandre seg. Gjennom rabatt på treningssenter, fellestreninger, årlige turer og tilgang på bedriftshytter ønsker vi å bidra til at våre ansatte prioriterer seg selv og sin helse.