CFO-støtte

Les mer om hvordan det er å jobbe i CFO-støtte og hvilke tjenester vi tilbyr.

Hva gjør CFO-støtte? 

BDO CFO Støtte er en tjeneste der våre konsulenter løser et midlertidig behov ved å tiltre ledende stillinger i virksomheten raskt.

For mange selskaper kan det til tider oppstå behov for innleie av midlertidig arbeidskraft. Behovet kan oppstå på mange måter, og BDO skreddersyr løsninger. 


Vår kompetanse gjør at vi kan tiltre roller eller bistå som blant annet:

 • Controller
 • Økonomisjef
 • Regnskapssjef
 • Prosjektleder
 • Ressurser med spesialkompetanse innen systemer eller våre tjenesteområder
 • CFO-støtte
 • Bistand innen HR 

BDO tilbyr også midlertidig utleie av dyktige medarbeidere til økonomifunksjonen. 

Vår kompetanse gjør at vi kan leie ut følgende ressurser:

 • Regnskapsressurser
 • Lønnsressurser
 • Administrasjonsressurser
 • HR-ressurser

CFO støtte er etablert i Oslo Vika, Stor-Oslo, Midt-Nord, Østfold, Innlandet og Drammen.