Regnskap

Les mer om hvordan det er å jobbe i Regnskap og hvilke tjenester vi tilbyr.

Hva gjør regnskap?


BDOs avdeling for regnskap er i sterk vekst 

Vi jobber med å gi økonomisk rådgiving til våre kunder og leverer regnskapstjenester fra a-å. 

Basisen i en god leveranse fra oss er kompetente medarbeidere som drar veksler på kunnskapen i hele BDO. Ved å operere som et helhetlig kompetansemiljø, tilbyr vi en fleksibilitet og en kompetansebase som er unik. I tillegg bruker vi de beste teknologiske løsningene for å sikre robust kvalitet og skape effektive prosesser mellom kunden og oss.

Slik jobber vi

Du vil få tidlig kundeansvar med egen kundeportefølje. Du jobber selvstendig og i team, har mye kundekontakt og kundedialog. Du vil også få muligheten til å ta tidlig lederansvar.

Økonomisk rådgiving er en stor del av jobben. Vi har et outsourcing-team i Riga som håndterer mye av den manuelle bokføringen. Vårt fokus er kontroll, rådgiving, rapportering og kundekontakt.  

Vi har et bransjefokus så man kan spesialisere seg innen følgende områder:

 • Scaleup
 • Lønn
 • Børs, bank og IFRS
 • Private Equity
 • Investeringsselskaper
 • Bygg & anlegg
 • Eiendom
 • Fornybar energi
 • Advokat
 • Forsikring og pensjonskasser
 • Tjenesteytende


Vi jobber tett med BDO Digital og tilbyr kundene våre ulike regnskap- og støttesystemer.

I regnskap får du personlig læring gjennom utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, mulighet til interne prosjektoppgaver og et godt sosialt miljø.

Det er cirka 500 personer som i dag arbeider med regnskapsleveranser.