Business Transformation

Les mer om hvordan det er å jobbe i Business Transformation og hvilke tjenester vi tilbyr.

Hva gjør Business Transformation? 

Effektivisering og digitalisering for å optimalisere virksomheters lønnsomhet

Business Transformation er en avdeling i BDO Consulting som hjelper virksomheter med å forbedre, transformere og optimalisere kritiske virksomhetsområder, med særlig fokus på økonomifunksjonen. Vår helhetlige tilnærming integrerer prosessoptimalisering, organisasjonsstruktur, samt PMO/prosjekt-/endringsledelse og teknologitjenester. Vi legger vekt på kontinuerlig forbedring og besitter den nødvendige kompetansen for å bistå våre kunder med gjennom hele transformasjonsreisen. Vår avdeling jobber utelukkende på kundesiden og er system- og leverandøruavhengige, som gjør oss til en troverdig og objektiv rådgiver for våre kunder. Vårt mål er å bistå kundene med å realisere bærekraftige forbedringer og skape varig verdi for deres virksomhet.

Slik jobber vi

Vi jobber for store og mellomstore virksomheter i både offentlig og privat sektor innenfor et bredt spekter av bransjer. I kundeprosjekter kommer du tett på ledelse og beslutningstakere, og du vil oppleve at våre anbefalinger og foreslåtte forbedringstiltak har stor innvirkning på virksomhetene vi jobber med. Vi har spisskompekompetanse innen prosesser, organisering, digitalisering og bærekraft knyttet til kritiske virksomhetsområder. Hos oss vil du få en bred kontaktflate internt i BDO, spesielt inn mot miljøene for Business Analytics, Corporate finance, BDO Digital, Regnskap og Bærekraft. Vi jobber på tvers av avdelinger og skreddersyr team slik at vi løser kundens utfordringer på best mulig måte.

Tjenester

Vi benytter en strukturert metodikk for gjennomføring av effektiviseringsprosjekter og leverer tjenester innen blant annet:

 • Technology enablement
  • Digitaliseringsstrategi
  • Arkitektur
  • IT anskaffelser & sourcing 
  • IT implementering og adopsjon
  • PMO
    
 • CFO Advisory
  • Finance Transformation
   • Optimalisering og automatisering av prosesser
   • Organisering av økonomifunksjonen
   • System/teknologi-implementeringer
   • Performance benchmarking
  • Økonomistyring
   • Fagprosjekter knyttet til Regnskap & Rapportering (IFRS, SRS & NGAAP)
   • Fagprosjekter knyttet til prognoser og budsjetter
   • Internkontroll
   • Governance
  • Forretningsutvikling
   • Finansielle strategier
   • Effektiv operativ drift
   • Interessentstyring
  • Business Operating model & Organizational design
   • Effektive og hensiktsmessige organisasjoner og styringsstrukturer
   • Spesialfunksjoner (PMO, GPO, shared services og partnering modeller)


Har du erfaring innenfor disse fagområdene og ønsker å utforske mulighetene innenfor Business Transformation, så inviterer vi deg til å bli med oss på reisen. Hos oss vil du få muligheten til å jobbe med hyggelige, inkluderende og kompetente mennesker som brenner for å skape resultater sammen. Du vil få mye ansvar, tillit og frihet, med utfordrende arbeidsoppgaver og en bratt læringskurve. Avdelingen for Business Transformation er lokalisert i Oslo, og vi ser frem til å ønske deg velkommen til vårt team av dedikerte fagfolk.