Risk Advisory Services

Les mer om hvordan det er å jobbe i Risk Advisory Services og hvilke tjenester vi tilbyr.

Hva gjør Risk Advisory Services? 

Tverrfaglig og helhetlig risikorådgivning

Risk Advisory Services (RAS) er en avdeling i BDO Consulting som bistår offentlige og private virksomheter med å identifisere, vurdere og håndtere risiko. Faglig spisskompetanse, kombinert med bransjespesialisering og høy gjennomføringsevne gjør RAS til et av landets mest spennende spesialiserte konsulentmiljøer i privat og offentlig sektor.

Slik jobber vi

Vi samarbeider med en mangfoldig kundebase som spenner over ulike størrelser og bransjer. Vår tilnærming involverer tett samarbeid med små- og mellomstore bedrifter, i tillegg til at vi bistår store internasjonale selskaper.

For å sikre at vi tilfredsstiller kundenes behov, organiserer vi oss i tverrfaglige team som er nøye sammensatt for å dekke et bredt spekter av kompetanseområder. Vi legger vekt på kunnskapsdeling, opprettholder en nysgjerrig tilnærming og er proaktive med å stille relevante spørsmål når vi møter nye utfordringer.

Som nyansatt i Risk Advisory Services blir du en del av et ledende fagmiljø innen risikorelaterte tjenester. I tillegg blir du en del av et unikt arbeidsmiljø, der du vil bli omgitt av dyktige kolleger som er klare til å støtte deg både faglig og sosialt.


Våre tjenester

I Risk Advisory Services hjelper vi kunder med en rekke ulike problemstillinger knyttet til styring og håndtering av risiko, både proaktivt og reaktivt.

Hos oss finner du ansatte som jobber innenfor:

 • Sikkerhet og beredskap
 • Informasjonssikkerhet/digital sikkerhet
 • Personvern
 • Gransking og varslingstjenester
 • Forebygging og compliance
 • Forensics Technology Services og digitale verktøy


Våre ansatte i Risk Advisory Services har blant annet utdanning innen:  

 • Økonomi (siviløkonom og MRR)
 • Samfunnssikkerhet
 • Informasjonssikkerhet, informatikk og cybersikkerhet
 • Statsvitenskap, samfunnsvitenskap 
 • Politifaglig utdanning
 • Juridisk utdanning


Avdelingen for Risk Advisory Services er lokalisert i Oslo, men våre kunder finner du over hele landet.