Samfunns- og forretningsutvikling

Les mer om hvordan det er å jobbe i Samfunns- og forretningsutvikling og hvilke tjenester vi tilbyr.

Hva gjør Samfunns- og forretningsutvikling? 

Tverrfaglig og helhetlig rådgivning

BDOs avdeling for samfunns- og forretningsutvikling (SFU) jobber i tverrfaglige team for å rådgi våre kunder på best mulig måte. Vi jobber mye mot offentlig sektor, herunder stat, kommuner, fylkeskommuner og ideelle organisasjoner. Videre jobber vi mot privat sektor innen bank og finans og SMB-markedet. 

Slik jobber vi 

Kundene våre har ulike og unike behov. Derfor setter vi sammen nye team tilpasset hver kunde og hvert oppdrag for å sikre at vi møter kundens behov på best mulig måte. I SFU har vi ressurser med bakgrunn innen økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, revisjon, statsvitenskap, organisasjonsutvikling, endringsledelse, politisk økonomi og bærekraft. De som jobber hos oss synes det er spennende å jobbe bredt og på tvers av fagområder, og lærer både av hverandre og sammen gjennom prosjekter

Tjenester innen samfunns- og forretningsutvikling

Vi hjelper kundene med å forbedre sin virksomhet gjennom alt fra kartlegging, analyser og vurderinger, til praktisk implementering av tiltak som fører til en bedre, enklere og mer bærekraftig arbeidshverdag. 

Vi legger vekt på å kjenne og forstå kundenes marked og den enkelte kundens behov, slik at vi kan hjelpe med å ta gode valg for å utvikle virksomheten. 


Vi leverer tjenester innen blant annet: 

 • Forretningsutvikling 
 • Risiko og kontroll
 • CFO-støtte
 • Internrevisjon 
 • Bærekraft
 • Ledelse
 • Organisasjonsutvikling
 • Organisasjonsevalueringer 
 • Omstillings- og utviklingsprosjekter 
 • Utredninger og analyser
 • Effektstudier og samfunnsanalyser


Bærekraftig utvikling er førende for hvordan BDO driver sin virksomhet, og for tjenestene vi tilbyr. For å hjelpe kundene med å konkrete strategier og tiltak, tilbyr vi tjenester for kompetanseheving, strategi, og rapportering knyttet til bærekraft, samt tjenester for å hjelpe med bærekraft i bank, samfunnsliv, arbeidsliv og miljøstyring. 

Vi ser også etter digitale muligheter i alle våre oppdrag og prosjekter fordi vi er overbevist om at digitale løsninger bidrar til å styrke kvaliteten og effektiviteten i våre leveranser. 

I SFU jobber du med hyggelige og jordnære kollegaer som dekker et bredt fagspekter. Vi trekker på hverandres styrker for å hjelpe kundene med å treffe gode beslutninger, utvikle virksomheten og skape verdier. 

Avdelingen for samfunns- og forretningsutvikling er lokalisert i Oslo.