Deal Advisory

Les mer om hvordan det er å jobbe i Deal Advisory og hvilke tjenester vi tilbyr.

Hva gjør Deal Advisory? 

I BDOs avdeling for Deal Advisory yter våre spesialister verdiskapende rådgivning gjennom hele transaksjonsprosessen, på tvers av ulike bransjer og industrier. Kundene våre er alt fra små og mellomstore private selskaper til børsnoterte konsern i Norge og internasjonalt. Vi jobber ofte med privateide investeringsselskaper, private equity-selskaper og industrielle aktører.

Slik jobber vi


Bredden i kunde- og bransjedimensjonen skaper variasjon i behovene som skal dekkes. Derfor setter vi sammen team med ulik bakgrunn og erfaring som utfyller hverandre. Som transaksjonsspesialist i BDO tar du del i en spennende arbeidshverdag med prosjekter som bidrar til en variert og utfordrende stilling, sterkt bidragende inn mot din utvikling. Teamene preges av ekte engasjement med høy kompetanse og prestasjonskultur. Du gis ansvar tidlig, samtidig som du får tett oppfølging.

Tjenester innen transaksjonsrådgivning

I Deal Advisory sikrer vi skreddersydde løsninger som imøtekommer våre kunders behov. Vårt mål er å bidra til lønnsom vekst og utvikling for våre kunder. Vi bistår kundene med alt fra løpende transaksjonsrådgivning til å ta ansvaret for hele salgsprosessen. 


Vi leverer tjenester innen blant annet: 

  • Kjøp og salg (M&A-rådgivning)
  • Kjøpers due diligence
  • Selgers due diligence
  • Vendor assistance
  • Bistand ved børsnotering 
  • Verdivurdering
  • Finansiell modellering
  • Bistand i tvistesaker
  • Finansieringsrådgivning


Vellykkede transaksjoner er ofte avgjørende for at virksomheter skal nå sine mål. Dette gjør det både krevende og gøy å jobbe med transaksjoner! 

I Deal Advisory vil du jobbe med hyggelige kollegaer som gir av seg selv, som dekker et bredt fagspekter knyttet til transaksjoner og hvor din utvikling er i fokus. Vi drar på hverandres styrker for å hjelpe kundene med å ta gode valg, utvikle virksomheten og skape verdier. 

Deal Advisory avdelingen er lokalisert i Oslo, men vi har også ansatte som arbeider fra andre BDO-kontorer som Trondheim og Stavanger/Sandnes.