Fem BDO-ledere måtte gå for dagen

Fem BDO-ledere måtte gå for dagen

Bak den dramatiske overskriften ligger en veldig lærerik dag. Fem unge kvinnelige talenter overtok sjefsstoler i BDO under Plan Norges «Girls Takeover» i forbindelse med FNs internasjonale jentedag.

- Dette gjør vi med glede, og over tid skal dette omsettes til en enda mer utbredt praksis i BDO. Altså, flere kvinner i sjefsstolene må i enda større grad bli normalen!

Det sier Martin Aasen, administrerende direktør i BDO. 

Det var god stemning å spore på kontoret til Aasen, i det ungtalentet Arina Aamir overtok sjefsstolen til Martin. Som en viktig kontrast til gleden på kontoret, var Aasen også opptatt av hva denne forpliktelsen innebærer.

- Vi vet at dette er et reelt problem. Altfor mange kvinner, og unge kvinnelige talenter møter på både glassvegger- og tak. Det er et særskilt problem i store deler av det private næringslivet, også i revisjons- og rådgivningsbransjen. Jeg er glad for at BDO har forankret mangfold og inkludering som en prioritering i vår forretningsstrategi, og at vi er godt i gang med å operasjonalisere tiltak for å nå de mangfoldsmålene vi har satt oss. 

Utenom Aasen var det fire andre BDO-ledere som deltok i årets «Girls Takeover». De fire er Ingjer Ofstad (Styreleder i BDO og leder for BDO Advokater i Midt-Nord), Stein Rhoar Juul (regionleder Sør-Vest), Kåre Rødssæteren (regionleder Buskerud), og Roger Telle-Hansen (regionleder Stor-Oslo).

- Det gleder meg stort at BDO-ledere over hele landet deltar i dette viktige initiativet. Vi har i lengre tid hatt et uttalt mål, og i nyere tid også spesifikke måltall for kjønnslikestilling på alle nivåer i BDO. Et av de viktigste tiltakene som inngår i vår mangfolds- og inkluderingsstrategi er økt bevissthet og kompetanseheving. Dagen i dag har bidratt til begge deler, meldte Aasen på selve dagen.

 

Høyt prioritert hos HR

HR-avdelingen i BDO er primus motor for implementeringen av inkluderings- og mangfoldstrategien. Denne måneden har avdelingen arrangert mangfoldsmåned i BDO, hvor dette initiativet er en av mange for å sette mangfoldstematikk på dagsorden. HR-direktør Kristina Bors sier at «Girls Takeover» har en viktig symbolverdi for forpliktelsene til BDO.

- Vi er stolte over å delta på denne viktige markeringen.  I forbindelse med FNs internasjonale jentedag arrangeres Girls Takeover i samarbeid med bistandsorganisasjonen. Dette er ikke bare et stunt, verden over tar unge jenter over lederstillinger i rundt 70 land for å sette søkelyset på jenters rettigheter.

Bakteppet til årets «Girls Takeover» er også TV-aksjonen 2021. Inntektene som generes fra initiativet doneres i sin helhet til kampen mot barneekteskap. 

- Det kan oppleves som noe som skjer langt borte og fjernt fra oss. Men for oss er jenters rettigheter noe som også må sees i lys av at vi fortsatt ikke har oppnådd full likestilling i norsk arbeidsliv. Derfor skal vi fortsette å jobbe for fullverdig inkludering, og rettferdighet, både lokalt og globalt, sier Bors.