S for samarbeid

S for samarbeid

BDO fortsetter sitt lange partnerskap med Odds Ballklubb i to nye år, et samarbeid som har vart siden 2009.

Avtalen favner både «klassiske sponsorelementer» som arenaprofilering, og mer strategiske samarbeid der Odd og BDO skal jobbe sammen på ulike prosjekter og aktiviteter Telemark og Grenland. 

- Vi deler mange verdier og mål for regionen vi alle er en del av. Det er et veldig godt utgangspunkt for å få til gode ting sammen. Fremover skal vi særlig jobbe for en bærekraftig utvikling av regionen, sier Geir Bjarne Sørensen, leder for BDO i Telemark.

- Vi jobber veldig godt sammen og gleder oss til fortsettelsen, sier Kjersti Stordalen i Odds Ballklubb.

 

Samarbeid for en bærekraftig utvikling

- Odd har kommet langt med flere miljø- og klimainitiativer, som kildesortering på stadion, solceller på taket, hurtiglader og stor sykkelparkering. Nå tar vi neste steg sammen med et eget bærekraftprosjekt, sier Geir Bjarne.

I 2020 tok BDO initiativet til et nylig etablert regionalt samarbeidsprosjekt innen bærekraft. Flere av Odds samarbeidspartnere deltar og det er åpent for virksomheter i privat og offentlig sektor. Alle har som formål å jobbe sammen om bærekraftig strategi og utvikling, både i egen virksomhet og i Grenland som region. Prosjektet ledes av Odd og har BDO som rådgiver og fasilitator for samlinger og møter. 

- Samlinger og målrettet dialog på tvers av sektorer og virksomheter skal bidra til at ambisjonene om å utvikle innovative, miljøvennlige forretningsområder, utdyper Kjersti.

 

Gleder seg til fortsettelsen

- Vi har samarbeidet med Odd i mange år og ser frem til nye sesonger som partnere. Vi gleder oss til å være på plass når Skagerak Arena igjen kan bli fylt av jubel og entusiastiske fotballtilhengere, sier Geir Bjarne

Han ser også frem til å fortsatt samarbeide med Odd rundt lederkonferansen «Vinnerskaller» og terrengløpserien for folk flest, BDO-Mila. 

- Selv om covid-19 satte en stopper for de store arrangementene i 2020, har vi ambisjoner om at dette skal gjennomføres i 2021. Vi brenner for lokalsamfunnene vi jobber og bor i, og vi er stolte over å være en langsiktig støttespiller for idrett og næringsliv i Telemark og Grenland, avslutter lederen av BDO i Telemark.