1:

S for samarbeid

08. januar 2021

BDO fortsetter sitt lange partnerskap med Odds Ballklubb i to nye år, et samarbeid som har vart siden 2009.

Bilde av Kjersti Stordalen fra Odds Ballklubb, og Geir Bjarne Sørensen, leder i BDO i Telemark.

Bilde: Kjersti Stordalen fra Odds Ballklubb, og Geir Bjarne Sørensen, leder i BDO i Telemark.

Avtalen favner både «klassiske sponsorelementer» som arenaprofilering, og mer strategiske samarbeid der Odd og BDO skal jobbe sammen på ulike prosjekter og aktiviteter Telemark og Grenland. 

- Vi deler mange verdier og mål for regionen vi alle er en del av. Det er et veldig godt utgangspunkt for å få til gode ting sammen. Fremover skal vi særlig jobbe for en bærekraftig utvikling av regionen, sier Geir Bjarne Sørensen, leder for BDO i Telemark.

- Vi jobber veldig godt sammen og gleder oss til fortsettelsen, sier Kjersti Stordalen i Odds Ballklubb.

 

Samarbeid for en bærekraftig utvikling

- Odd har kommet langt med flere miljø- og klimainitiativer, som kildesortering på stadion, solceller på taket, hurtiglader og stor sykkelparkering. Nå tar vi neste steg sammen med et eget bærekraftprosjekt, sier Geir Bjarne.

I 2020 tok BDO initiativet til et nylig etablert regionalt samarbeidsprosjekt innen bærekraft. Flere av Odds samarbeidspartnere deltar og det er åpent for virksomheter i privat og offentlig sektor. Alle har som formål å jobbe sammen om bærekraftig strategi og utvikling, både i egen virksomhet og i Grenland som region. Prosjektet ledes av Odd og har BDO som rådgiver og fasilitator for samlinger og møter. 

- Samlinger og målrettet dialog på tvers av sektorer og virksomheter skal bidra til at ambisjonene om å utvikle innovative, miljøvennlige forretningsområder, utdyper Kjersti.

 

Gleder seg til fortsettelsen

- Vi har samarbeidet med Odd i mange år og ser frem til nye sesonger som partnere. Vi gleder oss til å være på plass når Skagerak Arena igjen kan bli fylt av jubel og entusiastiske fotballtilhengere, sier Geir Bjarne

Han ser også frem til å fortsatt samarbeide med Odd rundt lederkonferansen «Vinnerskaller» og terrengløpserien for folk flest, BDO-Mila. 

- Selv om covid-19 satte en stopper for de store arrangementene i 2020, har vi ambisjoner om at dette skal gjennomføres i 2021. Vi brenner for lokalsamfunnene vi jobber og bor i, og vi er stolte over å være en langsiktig støttespiller for idrett og næringsliv i Telemark og Grenland, avslutter lederen av BDO i Telemark.