– Vi søker kvalitet og kompetanse og får trygghet på at vi har kontroll

– Vi søker kvalitet og kompetanse og får trygghet på at vi har kontroll

– Vi endrer ikke på noe som fungerer så godt, sier Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren. BDO har vært rådgiver og revisor for eiendomsmeglerkjeden i mer enn 10 år. 

Siden oppstarten i 2004 har Privatmegleren blitt eiendomsmeglerbransjens tredje største aktør. Franchise-konseptet består i dag av 75 kontorer med rundt 700 ansatte, og er heleid av Nordea. 

– Jeg kom til i Privatmegleren i 2012, og har vært med på en solid vekst og tydelig merkevarebygging i løpet av de årene, forteller Wittenberg Meier.

– Det har skjedd mye underveis, men målet og ambisjonen er de samme nå som i 2004: å rekruttere de beste meglerne for å selge de mest attraktive eiendommene i landet, sier hun. 

En del av suksessoppskriften er å knytte seg til langsiktige samarbeidspartnere med spesialkompetanse de ikke besitter selv. 

– I Privatmegleren har vi en håndfull strategiske leverandører. De er nærmest en integrert del av virksomheten, vi ønsker at de skal tenke som om de jobbet hos oss. De blir en del av felleskapet, er med på våre faglige og sosiale samlinger, og setter preg på vår forretningsdrift. BDO er en av disse leverandørene, forklarer Wittenberg Meier. 

Samtidig er revisors uavhengighet et viktig prinsipp som setter føringer for hva BDO kan og skal gjøre for kunden. De har funnet en god balanse som sikrer et nært samarbeid, samtidig som uavhengighetsprinsippet ivaretas. 

– På tidligere arbeidsplasser har vi nesten vært litt redde for revisor. Slik er det ikke med BDO. Du kan spørre om hva som helst – det er alltid gode råd å få, sier hun. 

 

Føler seg trygg på at de har kontroll

Samarbeidet har utviklet seg til en mangeårig relasjon. Wittenberg Meier trekker blant annet frem fordelene vet at BDO-teamet er spesialisert på eiendomsbransjen og kjenner utfordringene godt. 

– BDO skjønner vår forretningsmodell og konkurranseforholdene, forstår problemstillingene og snakker vårt språk. Det at revisorer også deltar på våre bedriftsinterne arrangementer gjør at de lærer oss å kjenne på en unik måte, sier hun.

– Den aller største enkeltverdien BDO gir oss, er trygghet på at vi har kontroll på den økonomiske driften vår. Men det handler også om noe mer. Vi søker kvalitet og kompetanse, og får dette i en god innpakning hos BDO.

 

Revisoren er favorittleverandøren

Hvert år kårer franchiseeierne og kontorlederne i Privatmegleren de beste leverandørene. BDO har toppet kåringen de siste par årene. 

– Det er fantastisk morsomt at det er revisoren som vinner denne kåringen. Revisjon ses av mange som en nødvendig onde, men hos oss har dette blitt snudd til det beste samarbeidet. Jeg tror det handler om at rådgiverne bygger tillit gjennom å gi gode råd, samtidig som de nærmest oppleves som en del av virksomheten. Jeg mener også at BDO har lyktes i å strømlinjeforme revisjonene mer enn mange andre. Det tas tak i de viktige tingene, og da går raskere, sier Wittenberg Meier. 

Ifølge henne, er folkene nøkkelen til at det fungerer så godt. 

– Det er egentlig ingen forbedringspunkter å peke på. Jeg håper BDO fortsetter å rekruttere den type rådgivere de har. Det er folk om er nedpå og hands-on. Vi er jo en organisasjon med selgere, og trenger noen som drar oss ned på jorda med kvalitet og troverdighet, forklarer hun. 

Hun forteller at tjenestene de kjøper har endret seg etter hvert som organisasjonen har vokst seg større og proffere. I tillegg til revisjonstjenestene har Privatmegleren behov for råd knyttet til områder som skatt, eierstruktur og transaksjoner. 

– Vi opplever å få gode forklaringer og raske svar. Jeg ønsker meg ikke 15 foiler med bakgrunnsinformasjon når jeg behøver råd. Hos BDO får jeg en god og velfundert konklusjon på et papir. Det skaper tillit, og det er det jeg trenger, avslutter Grethe Wittenberg Meier.