1:

1 av 4 handelsbedrifter har blitt forsøkt angrepet eller svindlet gjennom IT

Harald Bonaventura Borchgrevink, PR- ansvarlig |

12. september 2022

26 prosent av norske handelsbedrifter* har opplevd digitale sikkerhetshendelser som f. eks hacking, datainnbrudd, løsepengevirus eller lignende.

 

mann ser på data


På vegne av BDO har Norstat stilt 600 bedrifter landet over en rekke spørsmål om deres IT-sårbarhet og datasikkerhet. 200 av disse har mellom 1-5 ansatte, 310 mellom 6-50 ansatte, mens 90 har mer enn 50 ansatte. NHO definerer bedrifter med 1-20 ansatte som små og bedrifter med 21-100 ansatte som mellomstore. 


– Mange tenker kanskje at de er for små til å være et mål for cyberkriminelle, men det er ikke riktig. Vi ser en økning i automatiserte angrep, der angriperne scanner flere tusen virksomheter og velger ut de mest sårbare. Mange små og mellomstore bedrifter har mindre fokus på IT-sikkerhet og færre ressurser til å beskytte seg, sammenlignet med store virksomheter. Derfor er de også mer utsatt, sier Thomas Dahl, partner i BDO.  


I BDOs Handelsundersøkelse 2021 svarte over halvparten av respondentene at de enten ikke er bekymret eller at de i mindre grad er bekymret for IT-sikkerheten. Det var under 10 prosent av respondentene som ga uttrykk for stor bekymring for virksomhetens IT-sikkerhet. I Norstat-undersøkelsen av juni medga 34 prosent av de spurte at de ikke føler seg trygg på at bedriften deres er godt nok sikret mot IT-angrep. 


- Virksomheter i handelsbransjen bruker i stadig større grad digitale tjenester i sin daglige drift, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner i BDO.


- Som en konsekvens er en stadig større del av virksomhetene integrert og eksponert mot internett, gjennom sammenkoblinger mellom servere, IT-systemer og logistikksystemer. Denne kompleksiteten øker sårbarhetsflaten og risiko for sikkerhetshendelser, nedetid, og påfølgende finansielle tap, sier Kristiansen.


Undersøkelsen tar også for seg om bedriften har planer for å opprettholde virksomhetskontinuitet ved en krise eller andre uforutsette hendelser. Nesten 3 av 4 svarer ja til dette, mens 22 prosent svarer nei. 


- Trusselen er særlig høy for virksomheter som vil oppleve betydelige finansielle tap som et resultat av et drifts- eller logistikkavbrudd. Ingen har råd til å ta for lett på IT-sikkerhet, avslutter Kristiansen. 

 

* Kategorien omfatter «varehandel og reparasjon av motorvogner». Undersøkelsen ble foretatt i juni 2022.